registrering öppen Open Days 2015

Nu är registeringen öppen till Open Days 2015 – Europeiska veckan för regioner och städer. Det  fyra dagar långa evenemanget under vilka städer och regioner i EU visar upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning, genomföra EU:s sammanhållningspolitik och visa att den lokala och regionala nivån är viktig för ett gott europeiskt styre. Den trettonde upplagan av Open Days tar plats i Bryssel 12-15 oktober och anordnas av Regionkommittén och generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (DG Regio). Registreringen är nu öppen för dig som vill delta i den största årliga händelsen för regionala och lokala myndigheter med deltagare från 200 regioner över hela Europa. 

Årets Open Days går under titeln ”Europas regioner och städer: partners för investeringar och tillväxt" och kommer fokusera på regionerna i energiunionen, den digitala inre marknaden, utvecklingen av små och medelstora företag, innovation och skapande av arbetstillfällen, urban-, och landsbygdsutveckling samt urban-landsbygdsintegrering.

North Swedens arrangemang under Open Days 2015

14A04 - Future sustainable energy supply through innovative partnerships - biomethane and CNG as an example
Den 14 oktober anordnar North Sweden European Office och TEN-T projektet BioGaC en workshop i Bryssel. Workshopen är en del av det officiella programmet för Open Days. Målet är att få till en bra diskussion om och ett fruktbart utbyte av hur innovativa samarbeten och partnerskap kan förbättra utvecklingen av förnybara drivmedel, med fokus på biogas och fordonsgas. Flera  mycket spännande talare är engagerade, bland annat Lennart Pilskog, generalasekreterare för den europeiska organisationen Natural and Biogas Vehicle Association (NGVA) och för fd kommunikationsdirektör på Volvo Lastvagnar. Moderator är Jan Stambasky, ordförande för European Biogas Association (EBA).

Övriga samarbetspartners är West Finland European Office, Valmiera City Council (Lettland), Northern&Western Regional Assembly (Irland), Cork (Through Irish Regions) och University of Miskolc (Ungern).

Datum: 14 oktober, 16.00–18.00

Plats: Stockholm Region EU OfficeAvenue Marnix 28, 
Bryssel

Program och inbjudan
Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser in European Affairs

NSPA mottagning under Open Days med miniseminarium på temat "Growth from North in the context of the Northern Sparsely Populated Areas"
North Sweden tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) välkomnar dig till vårt mingel med med miniseminarium på temat Growth from North samband med Open Days.

Datum: 12 oktober, klockan 16.45-19.00 med mingel. 
Plats: Mid Sweden European Office, Avenue Palmerston 3, Bryssel


Program och inbjudan
Registrera dig här 
Vid frågor kontakta Mikael Janson, Managing Director, North Sweden European Office 

Seminarierna blir snabbt fullbokade så det är bra att vara ute i god tid.

Registreringen stänger den 28 september.

Varmt välkomna!

Mer information finns på Open Days hemsida med program och registrering till de olika seminarierna

/Martha Bahta

17 Jul 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information