samisk utställning

Den 18 mars anordnade Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) med bland annat North Sweden och Umeå2014 vernissage för utställningen "Discover the Sámi people". Västerbottens museums fotograf Petter Engman och Håkan Jonsson, ordförande i Sametinget i Sverige medverkade vid invigningen.

2015_03_18_sami_informal_lunch-18-extra_large
Samiska delegationen från Sverige, Norge och Finland, konstnärer och representanter från EESK

Syftet med utställningen var att sprida kunskap om den samiska befolkningens, EU:s enda ursprungsbefolkning, kultur- och levnadssätt. Intresset för utställningen var stort och lockade över 200 personer som ville veta mer om samisk konst och kultur. Utställningen är ett resultat av ett samarbete mellan fyra konstnärer vars syfte är att tillsammans bidra till en växande förståelse för samisk kultur. Västerbottens museums fotograf Petter Engman medverkar i utställningen med sina bilder från "Renskötselåret i Malå skogssameby".

IMG_1007
Besökarna fick lyssna på samisk jojk

Samisk konstutställning väcker nyfikenhet och sprider kunskap i EU
I samband med vernissagen besökte en delegation med samiska representanter från norra Sverige, Norge och Finland Bryssel. De var speciellt inbjudna till EESK av Jane Morrice, vice president för EESK, för att bland annat delta vid invigningen av den samiska expon. Jane Morrice har  i oktober 2014 besökt Övre Norrland med anledningen av att Umeå var kulturhuvudstad i Europa 2014 och delegationen var intresserad av att lära sig mer om den samiska kulturen. 

- Genom att besöka varandra lär vi av varandra. Vi lär oss mer om samisk kultur och levnadssätt och samerna lär sig mer om möjligheterna med europeiska samarbeten med sin resa till Bryssel, sa Jane Morrice i sitt invigningstal.

Från norra Sverige deltog Håkan Jonsson, ordförande i Sametinget i Sverige.

- Samer är mer än fina kläder och renar. Vi lever modernt och påverkas av förändringar i världen. Jag är glad att utställningen uppmärksammas och att nyfikenhet och kunskap om samer ökar i och med utställningen, sa Håkan Jonsson.

 

IMG_1016
Från vänster: Håkan Jonsson, ordförande i Sametinget och Tomas Lindman, kulturråd vid Sveriges ständiga representation i EU

Tomas Lindman, kulturråd vid Sveriges ständiga representation i EU, var  en av talarna vid invigningen och lyfte att det är viktigt med en öppen dialog med samerna. Vidare menar Lindman att sprida information är det bästa sättet att minska fördomar och okunskap. 

IMG_1013

Konstnärerna är Petter Engman från Umeå, Máret Ánne Sara (Kautokeino, Norge), Tanja Sanila (Sevettijärvi, Finland) och Jan-Eerik Paadar (Enare, Finland). De förmedlar bilder där rennäring, samiskt traditionellt hantverk och vacker natur utgör en kraftfull upplevelse. Utställningen är öppen för allmänheten från 18 mars till 16 april.

Läs mer om utställningen och konstnärerna

/Martha Bahta

18 Mar 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information