Samråd om medborgarskap i EU

I ett nytt samråd samlar EU-kommissionen in åsikter från medborgare och organisationer inom EU:s åsikter och synpunkter om EU-medborgarskap, gemensamma värderingar och demokratiskt deltagande.

Detta offentliga samråd från EU-kommissionen riktar sig till alla EU-medborgare, organisationer och andra aktörer som är intresserade av att förbättra medborgarskapet i EU. Samrådet söker åsikter om eventuella hinder i EU-medborgares vardag, oavsett om det rör sig om att man bor, studerar, arbetar, eller bara reser inom EU. EU-kommissionen vill få in idéer om hur dessa hinder kan tas bort för att göra livet enklare för medborgare i EU. Vidare syftar samrådet till att förenkla för invånare att nyttja de rättigheter som följer med EU-medborgarskap, såsom fri rörlighet inom EU samt att ej bli diskriminerad baserat på sin nationalitet.

Samrådet är en del i den rapport om medborgarskap EU-kommissionen la fram 2013, där 12 åtgärder för att hjälpa medborgarna åtnjuta sina EU-rättigheter presenterades. De 12 åtgärderna delades in sex nyckelområden: undanröja hinder för arbetstagare, studenter och praktikanter i EU; minska byråkratin i medlemsstaterna; skydda mer sårbara i samhället; undanröja hinder för shopping i EU; tillhandahålla målinriktad och lättillgänglig information om EU-rättigheter och ökat deltagande i det demokratiska livet i EU.

Samrådet pågår mellan den 14 september och den 7 december. 

Delta i samrådet här

Läs rapporten om medborgarskap i EU här 

/Oskar Ivarsson

22 Sep 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information