Stödpaket från EU till mjölksektorn

Den 7 september presenterade EU-kommissionen ett omfattande åtgärdspaket för att stödja jordbrukare i EU. Förslaget är främst riktat till mjölkproducenter men innehåller även andra åtgärder inom jordbrukssektorn.

150908_mjoelkko
Mjölkkor

EU-kommissionen presenterade i dagarna ett förslag om ett stödpaket för den europeiska mjölksektorn med ett riktat stöd till mjölkproducenterna. En del av föreslaget innebär att medlemsländerna får betala ut en större andel i förskott eller som delutbetalningar. För svenska lantbrukare innebär det att 300 miljoner kronor kan betalas ut för miljöersättningar och som kompensationsstöd.

-    Det är positivt att man kommit fram med konkreta förslag och vi tittar nu närmare på hur de ska införas i Sverige, säger Anders Egonson, divisionsdirektör för utbetalningsfunktionen på jordbruksverket.

Förslaget är på totalt 500 miljoner euro och inrymmer även ökat stöd till privat lagring av olika jordbruksprodukter. Detaljerna kring förslaget om stödpaketet och därmed hur stor andel Sverige kan tänkas ta del av är i nuläget inte klar. EU-kommissionen fortsätter diskussionerna på fredag.

Jordbruksverket meddelar att målet är att så många lantbrukare som möjligt ska få utbetalningar så snart som möjligt.

-    Vi har nu gjort omprioriteringar och tidigarelägger vissa utbetalningar för att underlätta särskilt för den ansträngda mjölksektorn. För de företag som tas ut till fältkontroll när det gäller gårdsstödet och som har små eller inga avvikelser har vi en lösning på gång som vi hoppas innebär att de får utbetalning i december, förklarar Anders Egonson.

/Oskar Ivarsson

09 Sep 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information