Ta chansen och delta på Open Days 2015

Den 12-15 oktober hålls den trettonde upplagan av Open Days i Bryssel. North Sweden samordnar för intresserade aktörer som vill delta på ett av årets mest spännande evenemang!  

Open Days är den europeiska veckan för regioner och städer, där du under ett fyra dagars långt evenemang får möjlighet att lyfta upp dina frågor med lokal eller regional betydelse på EU-arenan. Som deltagare får du möjlighet att delta i en rad olika seminarier, workshops och debatter. Det är även en chans att få träffa andra lokala och regionala företrädare i Europa för att knyta kontakter samt nätverka.  

Årets tema 2015
Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik höll en kick-off den 21 januari där man officiellt påbörjat förberedelserna.  Årets tema är “Europe's Regions and Cities: Partners for investment and growth”.

I år kommer fokus att ligga på inre marknad, energi och digitala tjänster, små- och medelstora företag, innovation och jobbskapande, stads- och landsbygdsutveckling samt geografisk integration. 

Är du intresserad av att delta med ditt projekt på Open Days 2015?
North Sweden har fått förfrågningar av olika intressenter som vill delta under Open Days och söker olika partners för att samordna seminarium inom bland annat stads- och landsbygdsutveckling och dess integration, energieffektivitet samt framtida utveckling för små- och medelstora företag. Intressenter söker även partners kring demografiska utmaningar med arbetet av offentliga tjänster inom hälsa, utbildning och sociala tjänster.

Sista anmälningsdag är 27 mars
Om du planerar eller är intresserad av att dela på Open Days så hör av dig till oss på North Sweden då vi hjälper till med samordningen för Västerbotten och Norrbottens aktörer. Förra året var det mer än 6000 deltagare på plats i över 100 olika evenemang. Missa inte denna möjlighet att utbyta erfarenheter och lyfta dina lokala eller regionala frågor. 

Läs mer om Open Days här

Läs om vår tillbaka blick från 2014 här

//Kejvan Bexenius

18 Feb 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information