Två samråd om EU:s inre digitala marknad

Hur kan vi förbättra EU:s nuvarande regler för digitala marknad? Vad är din erfarenhet när du får eller ger information på internet?

EU-kommissionen inleder en offentlig diskussion med två samråd: en om geo-blockering och den andra om digitala plattformar, konsumenter och leverantörer, data och moln samt samverkansekonomin. Information som samlats in kommer att hjälpa EU-kommissionen att bedöma behovet av, eller förbereda initiativ som en del av EU:s digitala inre marknadsstrategi och strategin för den inre marknaden för varor och tjänster under 2016.

Samrådet om geo-blockering (geografiska hinder) och andra former av geografiskt baserade restriktioner kommer att samla åsikter om omotiverade handelshinder för att köpa och sälja produkter och tjänster inom EU. Det omfattar till exempel kunder som erbjuds ett annat sortiment av varor beroende på var de bor, men det omfattar inte upphovsrättsskyddat innehåll och innehållslicensieringsförfaranden.

Det andra samrådet kommer att titta på ekonomiska utvecklingen inom digitala plattformar, bland annat, sökmotorer, sociala medier, video delning, app-butiker, etc. Det kommer också att undersöka mellanhänders ansvar när det gäller olagligt innehåll på nätet och hur EU kan förbättra det fria flödet av uppgifter inom EU och att bygga upp ett europeiskt moln. Samrådet berör även frågor för utvecklingen av samverkansekonomin. Vidare vill EU-kommissionen lansera ett initiativ för fri rörlighet av data samt ett europeiskt moln-initiativ.

Samråden, som kommer att pågå fram till den 18 december, är en del av EU-kommissionens strategi för den digitala inre marknaden för Europa, som inleddes i maj 2015 av Andrus Ansip, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden, och EU-kommissionär Günther Oettinger, som ansvarar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. 

Sista dag att svara på samrådet är 18 december 2015

Läs bakgrunden till samråden här

Mer information om samrådet 

EU-kommissionens pressmedelande

Till samrådet geo-blockering andra former av geografiskt baserade restriktioner

Till samrådet om digitala plattformar 

/ Alexandra Strömbäck 

02 Okt 2015 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information