Utlysningar från Erasmus+ för 2016 nu tillgängliga

Programguide och utlysningar för Erasmus+, som omfattar över 1,85 miljarder euro, finns nu tillgängligt. I den nya programguiden finns mer information om utlysningar, programmets prioriteringar, åtgärder som stödjs, vilken finansiering som finns tillgänglig samt detaljerad information om deltagande.

För att ansöka om Erasmus+ uppmanas organisationer att lämna in ansökningar online till det nationella programkontoret i respektive land eller till byrån för utbildning, audiovisuella medier och kultur.

De huvudsakliga förändringarna i årets program inkluderar bland annat nya möjligheter inom kategorin sport.

Programguiden finns för närvarande enbart tillgänglig på engelska, men kommer att inom kort publiceras på fler språk.

 

Läs mer om samt ladda ner programguiden här

Lista över nationella programkontor 

Byrån för utbildning, audiovisuella medier och kultur

 

/Oskar Ivarsson

30 Okt 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information