Vi vill tacka Lars Wikman för den här tiden

Lars Wikman, Senior Adviser på North Sweden, slutar hos oss efter årsskiftet. Under sina dryga fyra år har Lars främst arbetat med frågor inom området som berör forskning och innovation, tillväxt och frågor kopplade till det regionala Barentssamarbetet. Dessförinnan har Lars jobbat som konsult inom såväl näringsliv som offentlig sektor, för företag och departement samt kommuner och landsting och inte minst förstås på både Luleå Tekniska Universitet och nu senast Umeå Universitet.

Lars nyhet
Lars Wikman

Tre snabba frågor till Lars:

Vilka är dina bästa minnen från din tid på North Sweden?

Jag har samverkat i mina tidigare arbeten med North Sweden sen etableringen i Bryssel 1997. I första hand inom och inför både tidigare och nuvarande ramprogram för forskning och innovation (idag Horisont 2020). Det har varit roligt att på EU-området få representera hela nordligaste Sverige inom forskning och innovation. Det Brysselkontor vi har idag skulle jag säga är mer relevant än någonsin under alla mina år på EU-arenan och vi behöver resurser eftersom allt fler regionala utmaningar påverkas av EU. 

Vad tror du är viktigt för Norra Sveriges att arbeta vidare med för att lyckas på EU-arenan?

Bättre strategisk samverkan med och mellan parterna inom North Sweden, samt nära samverkan med ”politiken” i regionen och inom Europaforum Norra Sverige. Det är ”politiken” i EU som satsat 80 miljarder euro på forskning och innovation inom Horisont 2020, med största fokus på Samhälleliga utmaningar och då avgörande att vår regions utmaningar finns med på EU- arenan. Det gäller också att få vår offentliga sektor och små och medelstora företag att verkligen öka sitt deltagande i de möjligheter som EU ger för stöd till utvecklingsinsatser.

Vad kommer du att göra framöver?

Mitt enda skäl att sluta på North Sweden är att jag inte vill bo i Bryssel på heltid, som alla medarbetare nu gör för att för våra regionala aktörers räkning finnas närmare till det som händer på EU-arenan. Så jag kommer att återgå till att arbeta som konsult på den regionala, nationella, europeiska och internationella arenan inom olika områden. Och förhoppningsvis då även få anledning att fortsätta samverka med North Sweden.

Vi alla på kontoret tackar Lars för denna tid och önskar honom lycka till i framtiden! 

/Martha Bahta

16 Dec 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information