20160525 Fokus kommunrankning

Enligt tidningen Fokus årliga kommunranking är Umeå och Luleå Sveriges näst bästa respektive tredje bästa stadskommun att leva och bo i, medan Kiruna kniper förstaplatsen i kategorin "glesbygd".

Umeå och Luleå kom på andra- respektive tredjeplatsen av 46 kommuner i Fokus tävling om bästa stadskommun 2016, direkt efter vinnaren Uppsala.  

– Det visar att vi är på rätt väg. Vi har satsat på kultur- och fritidsaktiviteter och kreativa näringar, det har gett utslag. Även vårt aktiva jämställdhetsarbete gör att fler trivs i Umeå. För att ta sig upp till förstaplatsen måste vi lösa bostadsbristen, så vi ska bygga 2 000 per år, minska handläggningstiderna på bygglov och planärenden samt öppna upp fler områden för byggnation, säger Umeås kommunalråd Hans Lindberg (S).

– Vi är jätteglada och stolta över det här resultatet. Det händer mycket i Luleå och tillsammans med näringsliv, universitet och föreningsliv arbetar vi gemensamt för att kommunen ska vara en hållbar och attraktiv plats att bo, leva och verka i, säger Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke (S).

Även Kiruna och Gällivare kommer i topp och tar första respektive tredje platsen i kategorin ”glesbygd” med 33 kommuner.    

På den sammanlagda kommuntopplistan – som toppas av Stockholm – hamnar Umeå och Luleå bland topp tio, på en sjunde- respektive tiondeplats. Båda kommuner har avancerat i rankingen sedan förra året.

Om rankningen

Tidningen Fokus rankar varje år Sveriges 290 kommuner utifrån 43 variabler som sammanställs i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Det handlar bland annat om attraktivitet att bo, olika aspekter på mångfald och tillgänglighet till olika former av samhällsservice.

Motivet bakom rankningen är att lyfta fram exempel på kommuner som har lyckats och resonera om varför, men också att undersöka villkoren för boende och regional utveckling i stort. Kommunrankning och dess analys publicerades i sin helhet i Fokus nummer 19/2016.

Läs hela listan

/Michele Cicchetti

 

25 Maj 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information