20160602AnnLinde

I samband med regeringsombildningen den 25 maj tillträdde Ann Linde (S) som Sveriges nya EU- och handelsminister. Hon har en lång erfarenhet inom internationell politik liksom inom Regeringskansliet och var senast statssekreterare på Justitiedepartementet hos inrikesminister Anders Ygeman (S).

Innan hon tillträdde som statssekreterare hos Anders Ygeman (S) 2014 hade hon varit chef för de socialdemokratiska partiernas paraplyorgan vid EU-parlamentet i Bryssel, vilket gett henne en stor förståelse för EU och ett stort internationellt kontaktnät.

-      Jag blev mycket glad och hedrad över utnämningen till EU- och handelsminister med ansvar för två områden jag länge haft ett stort engagemang för, sa Ann Linde.

20160602AnnLinde

Ann Linde (S), regeringens nya EU- och handelsminister

Hon säger sig dock vara bekymrad över den politiska utvecklingen i EU och menar att det behövs en djup diskussion för att lösa de stora utmaningar som unionen står inför, som till exempel flyktingsituationen.

-      EU står inför stora utmaningar med tanke på den brittiska folkomröstningen och den pågående flyktingkrisen, och det är viktigt att Sverige deltar i debatten om unionens framtid, såväl ute i Europa som i Sverige. Vi behöver ett socialt Europa för att flyktingsituationen ska lösas gemensamt. Att några EU-länder vägrar att ta emot flyktingar trots ett gemensamt beslut att göra det är bekymmersamt, så kan vi inte ha det. Man måste ha en djup diskussion inom EU dels om hur man följer fattade beslut och dels om vad EU ska göra, förklarade den nya ministern.

Hon ser som sin främsta uppgift som EU-minister att hjälpa Sverige ta ännu större plats i EU-samarbetet genom att vara mer närvarande i framtidsdebatten kring de frågor som Sverige prioriterar i EU, som ett socialt Europa med jobb och tillväxt, klimatfrågor, flyktingfrågorna och fred och säkerhet.

Vad avser handelsfrågor, som hänger nära ihop med EU-frågor, blir hennes uppgift att backa upp handelskommissionären Cecilia Malmström och ställa krav i EU:s frihandelsförhandlingar med USA, men också att vara dörröppnare för svensk export till andra världsdelar, ofta som ledare för näringslivsdelegationer.   

Under presskonferensen förklarade statsminister Stefan Löfven varför han nu tillsätter en EU-minister när han valde att inte göra det efter valet 2014.

-      Det har hänt en hel del i EU sedan vi tillträdde. Vi kan se att migrationen ställer EU inför stora utmaningar och de kommer inte att försvinna utan bestå. Det finns en ökad diskussion kring EU:s roll och framtid men också om Sveriges förhållande till EU. I den diskussionen menar jag att det är rätt att tillsätta en EU-minister som får specifikt ägna sig åt det, sa statsminister Stefan Löfven.

Ann Lindes statssekreterare blir Oscar Stenström (S), som senast kommer från Näringsdepartementet där han varit statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).

Läs regeringens pressmeddelande

/Michele Cicchetti

02 Jun 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information