20160615Mikkeli

Den 9-10 juni samlades nätverket för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för forum i Mikkeli i östra Finland. Ett 40-tal delegater från de 14 regionerna samlades för att diskutera den pågående OECD-studien samt om framtidens regionalpolitik i EU. På forumet antogs också en position om NSPA:s syn på EU:s sammanhållningspolitik med sina struktur- och investeringsfonder.

I ett för säsongen ovanligt kallt Mikkeli samlades till NSPA-forum på Mikkeli Universitetscampus. Från Övre Norrland deltog från politiken Erik Bergkvist från Region Västerbotten och Anders Josefsson från Landstinget i Norrbotten, som både också är representanter i NSPA:s styrgrupp som träffades på morgonen före forumet för att förbereda diskussionerna och förslagen.

20160615Mikkeli1

Finska riksdagsledamoten Tytti Tuppurainen inleder NSPA-forumet på länk från Helsingfors.

Finska perspektiv på NSPA och EU:s regionalpolitik

Forumet inleddes med att den finska parlamentsledamoten Tytti Tuppurainen, som också är med i NSPA:s styrgrupp, hälsade välkommen på länk från Helsingfors. Syn för sägen med tanke på forumets diskussioner om bland annat behov av satsningar på infrastruktur i NSPA, fungerade inte tågförbindelserna mellan Helsingfors och Mikkeli och Tytti kunde därför inte på morgonen ta sig till forumet som var planerat. Hon lyfte fram NSPA:s viktiga arbete i EU och noterade med glädje den samverkan som den pågående OECD-studien är ett uttryck för, men också vikten av att få stöd från ländernas regeringar för att utveckla regionerna och få fortsatta utvecklingsmedel från EU, även om det kommer att bli en tuff diskussion som kräver nytänkande inför nästa programperiod i EU.  

Kaisa-Leena Lintilä från den finska regeringens regionala ministerium redovisade den finska regeringens synpunkter i detta tidiga skede av diskussioner inför kommande förslag om framtidens sammanhållningspolitik i EU och lyfte särskilt fram den finska regeringens prioritering av den extra gleshetsallokering som NSPA-regionerna får. Det kommer dock att krävas nytänkande i förslagen och förhandlingarna för att kunna säkra några regionalfondsmedel.

Regionala politiska perspektiv och en gemensam NSPA-position

Därutöver levererades ett antal politiska anföranden från medverkande regionala företrädare med först Robert Greiner från Troms County council, som menade att ”The future should be created from the north!”och påpekade att nästan alla idag arbetar med ”High North”-strategier och att därför ”Arctic is the place to be!”. 

20160615Mikkeli2

Erik Bergkvist, Region Västerbotten, påpekar den Arktiska dimensionen i EU:s politik för NSPA.

Erik Bergkvist från Region Västerbotten poängterade behovet av sammanhållningspolitik i EU och att EU-kommissionen brukar vara våra vänner. Det är viktigt att med vad som är lite nya tongångar i EU se till möjligheten att i dialog med EU-kommissionen hitta specifika strategier för NSPA från EU och den nya Arktiska EU-kommunikationen ger stöd för det. EU vet att NSPA-regionerna levererar resultat såsom satsningarna på bredband som lyft regionen på ett sätt som inte hade varit möjligt utan EU. Vi skall, för att travestera Kennedy, ”visa, inte vad vi är, utan vad vi kan bli!”, avslutade Erik.

Robert Uitto från Region Jämtland-Härjedalen påpekade också att EU:s strukturfonder har gett resultat och också är den regionala kopplingen till EU som ett solidaritetsprojekt. Sammanhållningspolitiken är viktigare än någonsin med alla utmaningar som behöver hanteras gemensamt. NSPA har varit framgångsrikt i att lyfta fram regionens särskilda behov i EU och den pågående OECD-studien är ett verktyg för att fortsätta det arbetet. Vi har nu också startat i Sverige för att få igång en samlad diskussion om framtidens sammanhållningspolitik, berättade Robert.

Forumet avslutades med att en position som förberetts av Brysselkontoren för NSPA om synen på EU:s framtida sammanhållningspolitik antogs.

Genomgång och diskussioner kring OECD-studien

Under forumet gick också cheferna för Brysselkontoren, Mikael Janson för North Sweden, igenom OECD-studien och redogjorde för samlade tankar kring de första rapporter om varje enskild region som från OECD precis levererats till de 14 studerade regionerna för kommentarer och synpunkter. De förde också en dialog med forumdelatagarna om de teman som OECD arbetar utifrån i analysen av NSPA, för att samla in tankar och idéer att ta med sig i ett kommande möte i Bryssel mellan huvudkoordinatörerna, för svensk del Mikael Janson från North Sweden, och OECD.

20160615Mikkeli3

NSPA-ordföranden Satu Vehreävesa avslutar med att konstatera att NSPA antagit en stark position i EU.

/MJ

Läs mer om den arktiska EU-kommunikationen

Lär mer om OECD-studien

Läs hela NSPA positionen om EU:s framtida sammanhållningspolitik

 

15 Jun 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information