20160617 Erasmus+

Den 14 juni meddelade Universitets- och högskolerådet (UHR) att skolor, yrkes- och vuxenutbildningar i Sverige beviljas totalt närmare 62 miljoner kronor för utlandspraktik för elever/studerande och kompetensutveckling utomlands för personal. Dessutom får landets universitet och högskolor drygt 124 miljoner kronor – pengar som ska gå till utbyten för studenter och personal på universitet och högskolor, inom och utanför Europa, under läsåret 2016-2017.

Pengarna beviljas inom Erasmus+, EU:s program för europeiskt samarbete inom ut­bildning, ungdom och idrott, med syfte att möta de utmaningar som Europa står inför, till exempel mottagandet av nyanlända och den höga ungdomsarbetslösheten.

– Det är väldigt roligt att så många organisationer i Sverige vill delta i Erasmus+ i år. Internationella utbyten och praktik ger värdefull kompetens i en allt mer globaliserad värld och betyder mycket för både organisationers och enskilda personers utveckling, säger Maria Linna Angestav, avdelningschef på UHR.

Norra Sverige

För norra Sveriges del handlar det totalt om drygt 13 miljoner. Skolor och kommuner i Västerbotten får drygt 2,2 miljoner kronor för utbyten i Europa, medan Umeå universitet och Luleå tekniska universitetet får nästan 6,8 respektive 4 miljoner kronor för utbyten båden inom och utanför Europa.    

Två av de organisationer som får bidrag i Västerbotten är:

-      Malgomajskolan i Vilhelmina, som ska skicka elever på programmen el- och energi, restaurang och livsmedel samt vård och omsorg på praktik till Nederländerna. Dessutom ska skolans personal delta i fortbildningskurser i andra länder bland annat i syfte att utveckla skolans arbete inom digitalisering.

-      Skol- och kulturkontoret (SKK) i Skellefteå kommun, som ska höja kompetensen hos kommunens lärare i engelska och moderna språk genom fortbildningskurser i bland annat Storbritannien och Spanien.

Om Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Syftet är att programmet ska fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att möta och hantera de stora utmaningar som Europa står inför i dag och i framtiden, att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen samt främja social jämställdhet och integrering. Programmet ger organisationer inom hela utbildningsområdet möjlighet till bidrag för bland annat lärar- och studentutbyten, kompetensutveckling, projektsamarbeten mellan lärosäten och policyförändring.

Universitets- och högskolerådet (UHR) är, tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Riksidrottsförbundet, ansvarigt för Erasmus+ i Sverige.

Ta del av alla skolor, yrkes- och vuxenutbildningar som beviljats medel

Ta del av alla universitet och högskolor som fått stöd

Läs mer om Erasmus+

/Michele Cicchetti

17 Jun 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information