Anmäl dig till EU Design Days

EU: s Design Days är en unik händelse som gör det möjligt regioner och deras intressenter från hela Europa för att komma samman för att utbyta information och kunskap om mervärdet av att genomföra design som ett verktyg för regional innovation. Anmäl dig till Design Days i Bryssel 20-22 september. 

Det är femte året för Design Days som blivit en viktig mötesplats för regionala aktörer inom design, att mötas och träffa företrädare från industrin och förstås därtill EU-kommissionen och andra aktörer inom EU med betydelse för EU:s arbete med och satsningar på design och kreativa näringar som tillväxtbranscher för Europa.

Design Days arrangeras av arbetsgruppen för design och kreativa näringar inom det regionala nätverket för forskningsfrågor, ERRIN, som North Sweden är medlem i för att på EU-nivå etablera kanaler till EU och andra regioner i för Norr- och Västerbotten relevanta forskningsfrågor.

Program och registrering

/Martha Bahta

07 Sep 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information