Ansök om medlemskap i EU:s innovationspartnerskap för råvaror

EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (DG GROW) har öppnat utlysningen för medlemskap i Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) för råvaror. Det gäller både högnivåstyrgruppen samt de operativa grupperna.

161213EIPecLogo
161213EIPRåvaror

EIP för råvaror är en plattform som för samman aktörer på området från till exempel industrin, offentlig förvaltning, akademien och icke statliga organisationer. EIP har en viktig roll i EU:s framtagande av råvarupolicy. Målet är att plattformen ska fungera som en rådgivande funktion till EU-kommissionen, EU medlemsländer och privata aktörer när det kommet till innovativa lösningar på utmaningar kring råvaror. EIP för råvaror strävar också efter att industrins bidrag till EU:s BNP ska öka med 20 % till år 2020. Detta kommer ha en stor betydelse för EU-kommissionens mål med initiativ som till exempel ”Innovationsunionen” och ”Resurseffektiva Europa” där hållbart utbud av råvaror i den europeiska ekonomin är positivt för samhället i sin helhet.

Nu söker högnivåstyrgruppen upp till 70 representanter. De operativa grupperna har en rådgivande roll till högnivåstyrgruppen och där söker DG GROW upp till 180 experter. Alla organisationer som är registrerade i öppenhetsregistret (Transparency Register) är välkomna att skicka in sin ansökan senast den 31 januari 2017. EU-medlemsländer och andra offentliga förvaltningar har mottagit en inbjudan till detta.

Ansök här senast 31 januari 2017

Öppenhetsregistret hittar du här

Läs mer om EIP för råvaror här

Andra möjligheter framöver inom råvaror
Den 1 februari 2017 öppnar en utlysning ”Råvaror för den hållbara utvecklingen och den cirkulära ekonomin”. Detta genom ERA-MIN 2 som är ett europeiskt samarbete på råmaterialområdet. ERA-MIN 2 är en fortsättning på ERA-MIN som är, ett europeiskt ERA-NET, ett instrument för samverkan med forskningsfinansiärer i andra EU-länder.

Den första utlysningen har en totalbudget på 15 miljoner euro och riktar sig till alla aktörer som uppfyller de formella kraven från de 18 länder/regioner som medverkar i ERA-MIN 2. Utlysningen riktar sig mot utmaningsdriven forskning längs hela värdekedjan inom tre segment av råmaterialområdet (utanför energi- och jordbrukssektorerna): metalliska mineral, industrimineral och konstruktionsmineral.

Se mer på Vinnovas hemsida om ERA-MIN2 info samt info om utlysningen i februari här

/Anna Lundgren

13 Dec 2016 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information