Bredbands pris

Finns EU:s bästa bredband i Norra Sverige? Nu är ansöka öppen för Europeiska bredbands utmärkelsen för 2016! Skicka in din ansökan senast den 15 september 2016.

Vinnarna kommer att vid en ceremoni att tilldelas pris av EU-kommissionär Günther H. Oettinger med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, i november vid evenemanget "B-DAG: Going Giga". Städerna som vinner ska också fungera som förebilder för att inspirera och främja bästa praxis till andra europeiska städer.

Är du involverad i ett projekt som ger medborgarna tillgång till höghastighetsbredband internet? European Broadband Awards 2016 söker alla typer av projekt oavsett storlek, land eller teknik, som leds av offentliga eller privata organisationer.

Framgångsrika metoder och lösningar för bredbandsutbyggnad kommer uppmärksammas och få en utbrett erkännande via den här tävlingen. Bland annat genom att finnas med i GD CONNECT hemsida, nyhetsbrev och kommer att presenteras som en del av databasen god praxis av bredband Europa.

Norra Sverige är beroende av en god infrastruktur i bredband som en viktig del för utveckling och tillväxt. Det har gjorts stora satsningar på bredband i Norrbotten och Västerbotten, men det finns ännu områden med behov av fortsatt utbyggnad. Västerbotten har idag ett bredbandsnät som är globalt ledande gällande hastighet, pålitlighet och utbredhet.

Mer information om utmärkelsen

OBS! Skicka in din ansökan senast den 15 september 2016.

 Ansök om Europeiska bredbands Awards 2016! Skicka in din ansökan före tidsfristen kommer 15 September 2016. Vinnarna tilldelas av kommissionären för digitala ekonomin och samhälle i november vid evenemanget "B-DAG: Going Giga".
Är du involverad i ett projekt som ger medborgarna tillgång till höghastighetsbredband internet? De europeiska Bredbands Awards söker också för ESIF finansierade projekt, oberoende av storlek, läge, eller tekniker, som leds av offentliga och privata organisationer.
Vinnarna kommer också att finnas med i GD CONNECT hemsida, nyhetsbrev och kommer att presenteras som en del av databasen god praxis av bredband Europa.
Mer information

/Martha Bahta

06 Jul 2016 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information