Broschyr ESF EFSI

Den 22 februari publicerade EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) en broschyr om vilka möjligheter som finns att kombinera medel från Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI) och Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI). Syftet är att hjälpa lokala myndigheter och projektansvariga att dra full nytta av dessa möjligheter. De två fonderna är utformade på olika men ömsesidigt kompletterande sätt när det gäller syfte, utformning och regler, och de förväntas förstärka varandra.

Junckerkommissionens högsta prioritet är att få fart på tillväxten i EU igen och öka antalet arbetstillfällen genom att främja investeringar. För att nå detta mål, som tydligt fastställs i EU:s investeringsplan, spelar både Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) och Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI) en avgörande roll.   

Broschyren innehåller en översikt över de möjligheter som finns att kombinera dessa fonder, antingen på projektnivå eller genom ett finansiellt instrument som t.ex. en investeringsplattform. Broschyren kommer även att berikas med erfarenheter från konkreta projekt och intressenternas synpunkter.

Om investeringsplanen

EU-kommissionens mål med investeringsplanen – ibland även kallad Junckerplanen – är att ta bort hinder för investeringar, marknadsföra och bistå investeringsprojekt och använda nya och befintliga ekonomiska resurser på ett smartare sätt. För att uppnå de här målen krävs insatser på följande tre områden:

-       Få fram investeringar på minst 315 miljarder euro under de kommande tre åren.

-       Stödja investeringar i den reala ekonomin.

-      Skapa investeringsvänliga förutsättningar.

Om Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI)

Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) – ibland även kallad Junckerfonden – är hjärtat i investeringsplanen och ska bidra till att lösa problem på marknaden med att få fram privata investeringar. Fonden ska stödja strategiska investeringar på viktiga områden, t.ex. infrastruktur, utbildning, forskning och innovation, samt riskfinansiering för småföretag.

 

Läs EU-kommissionens broschyr

Läs mer om Junckerfonden och Junckerplanen på vår hemsida

/ Michele Cicchetti

26 Feb 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information