elever Skellefteå

Under en vecka hade North Sweden besök av Isabell Söderström och Rickard Smed i Bryssel. Isabell och Rickard går tredje året på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå och deltar i projektet ”EU på riktigt” vars syfte är att öka intresset och kunskapen om EU-samarbetet. De var två av de utvalda att ”jobbskugga” oss på kontoret för att lära sig mer om hur vi jobbar med att påverka och bevaka viktiga frågor för norra Sveriges på plats i Bryssel.

rickardIsabell2016

Vad är ”EU på riktigt”?

Pilotprojektet ”EU på riktigt” initierades av Skellefteå Kommun tillsammans med Anderstorpsgymnasiet, Europaforum Norra Sverige och North Sweden European Office. Detta med bakgrund i en SOU-utredning ”EU på hemmaplan” av Maria Strömvik som visar på att Sverige har en låg EU-kunskap och efterlyste mer konkreta kopplingar mellan EU-nivån och den lokala nivån.

- Utredningen pekade bl a ut skolan som en av arenorna där kunskaperna om EU måste öka, säger Christina Edman, Strateg på Skellefteå kommun.

Vi vet helt enkelt för lite. Vårt projekt är ett försök till konkret svar på några av utredningens åtgärdsförslag, och i ljuset av Brexit i juni 2016 framstår projektet som än viktigare. Brexit visar vad som kan hända när man inte lyckats förklara för folket vad EU gör.  Projektet ”EU på riktigt” syftar i sin tur till att öka intresset för EU och kunskapen hos både pedagoger och elever om vad EU gör samt hur EU och flernivåstyret hänger ihop, förklarar Christina Edman vidare.

Anderstorpsgymnasiet satsar nu på att öka utbildning för internationella frågor där man har tagit fram en internationell strategi. Målet är bland annat att öka antalet elever som gör sitt examensarbete om EU och i förlängningen skapa intresse hos ungdomar för att arbeta med EU-frågor på hemmaplan eller i Bryssel.

-  Vi tycker att det är viktigt att öka ungdomars förståelse för hur EU:s politik påverkar oss i norra Sverige men även att det finns möjlighet för elever att påverka. Chansen att på plats i Bryssel få möjlighet att uppleva och besöka EU:s institutioner ger praktiska erfarenheter som man inte kan lära ut i skolbänken, menar Ulla-Britt Persdotter, Verksamhetschef, Anderstorpsgymnasiet.

Isabell Söderström och Rickard Smed var eleverna från Anderstorpsgymnasiet som blev utvalda och fick chansen att besöka oss i Bryssel och även medverka på Europaforums utökade rapportörsmöte i Stockholm. Under deras vecka i Bryssel fick de besöka Regionkommittén som representerar Europas mångfald av regioner och som har en stor remissroll till EU-kommissionens olika förslag. De fick även besöka Sveriges ständiga representation som är svenska regeringens förlängda arm i Bryssel och som jobbar för svenska intressen i EU. Sen besökte de även TCO, LO och Sacos Brysselkontor, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Vänsterpartiet i Europaparlamentet och Lantbrukarnas Riksförbund. Alla olika och viktiga aktörer på EU-arenan. De berättade generellt om deras arbete och deras plats inom EU där vi steg för steg försökte koppla ihop hur EU-systemet egentligen fungerar med alla olika institutioner, organisationer och föreningar.

Reflektioner från Isabell och Rickard

Varför ville ni resa till Bryssel och lära er mer om EU?

Rickard: Jag ville helst åka ner till Bryssel för att få en djupare förståelse om hur hela systemet funkar och hur vi i Skellefteå blir påverkade samt kan påverkar EU i den riktning som vi vill.

Isabell: Jag ville resa till EU för att det kändes som en otrolig ”once in a lifetime” chans, att få fara till Bryssel och lära sig mer om EU och träffa massa nytt folk och ha roligt.


Vilka nya erfarenheter och kunskaper tar ni med er hem till Skellefteå?


Rickard: Efter resan tar jag med mig en jätteviktig sak att komma ihåg och det är att EU inte är enkelt. Alla måste vara överens och enas kring beslut som Grekland och Sverige har helt olika uppfattning om på grund av olika möjligheter och behov i de landet. Men det är verkligen värt allt jobb för resultatet är ett bättre Europa för alla. Jag tar även med mig hur viktigt norra Sverige är i Europa och vilka enorma möjligheter det finns här!

Isabell: Jag har lärt mig mer om hur det fungerar i Bryssel, mer om alla olika aktörer som finns som man inte är så medvetna om.

Vad tycker ni är de viktigaste EU-frågorna att arbeta med?

Rickard: Många skulle nog säga flyktingpolitiken, ekonomin eller miljön och såklart är de viktiga, men mitt svar blir att få fler att förstå att EU verkligen är bra, att förstå att ensam är inte alltid bäst och att samarbete lönar sig!

Isabell: Jag tycker den viktigaste frågan EU jobbar med är klimatfrågan, det är något som verkligen spelar stor roll för allas framtid, det kommer påverka alla.

Något annat som ni vill lyfta?

Rickard: Trots många och långa möten så vill jag verkligen säga att det är värt att besöka EU om man får chansen, man får verkligen en djupare förståelse kring samarbetet! Om man får chansen att åka till Bryssel och EU rekommenderar jag verkligen att besöka Parlamentarium!

Isabell och Rikard kommer nu att bygga på sina EU-kunskaper på hemmaplan då hela klassen fortsätter att arbete kring EU och dess koppling till norra Sverige för att sedan besöka Europaforum Norra Sverige i Skellefteå i februari 2017.

Vi vill passa på att tacka Isabell och Rickard för trevliga och intressanta dagar och hoppas att vi snart ser dem igen i Brysselskorridorer.

Läs mer hur North Sweden kan hjälpa till med studiebesök

För mer information kontakta Martha Bahta 

/Martha Bahta och Anna Lundgren

 

 

 

01 Dec 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information