En halv miljard kronor till företag i Norra Sverige via EU-fond

Under måndagen den 8 februari undertecknades ett tvåårigt avtal mellan Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Norrlandsfonden som möjliggör nya finansieringsmöjligheter på en halv miljard kronor för företag i norr. Tack vare avtalet kommer Norrlandsfonden att kunna erbjuda innovativa företag ytterligare finansiering till förmånliga villkor. Det är det första avtalet i Sverige med nyttjande av EU:s nya fond för strategiska investeringar (EFSI) i den så kallade ”Junckerplanen” för ökad tillväxt i Europa med sikte på satsningar i små och medelstora företag.

160117 Norrlansdfonden
Lars-Olof Söderström, VD på Norrlandsfonden 

– Att Norrlandsfonden, som är en relativt liten aktör i jämförelse med de andra aktörerna som ingår i motsvarande avtal, klarar besiktningen är en kvalitetsstämpel för vår verksamhet, sade Lars-Olof Söderström, VD Norrlandsfonden till North Sweden efter beskedet. Att vi dessutom varit snabbfotade och sett möjligheter med finansieringsinstrumentet ger nu oss utdelning.

North Sweden har kunnat berätta om den nya fonden som kom på plats under hösten och möjligheterna för även aktörer i Norra Sverige att vara med för att skapa möjligheter för riskvilligt kapital för investeringar i regionen (se länk nedan). EFSI riktar sig dels till riskvilligt kapital för små- och medelstora företag, dels till större särskilda investeringar som sammantaget kan öka investeringsviljan i Europa som en väg till ökad tillväxt.

Vad betyder finansieringsmöjligheten för Norra Sverige?
- Garantiavtalet innebär dels att riskräntan på investeringar blir mindre i och med att EU genom EIF tar en del av risken. Syftet är att på så sätt underlätta utlåning till strategiska riskfinansiering för småföretag som kan bidra till den regionala tillväxten. Norrlandsfonden kommer på så vis att kunna vara mer offensiv i vårt finansieringserbjudande och öka utlåningen till fler företag inom den målgrupp som EIF-garantin omfattar. Vi hoppas nu att fler att fler växande innovativa företag kommer att attraheras av vårt erbjudanden, berättar Lars-Olof Söderström.

Norrlandsfonden kan nu låna ut totalt 180 miljoner kronor till innovativa företag under de närmaste två åren. Europeiska investeringsfonden garanterar dessa lån inom ramen för EU:s finansiering för innovation, InnovFin. Pengarna kommer i sin tur från Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), som utgör kärnan i investeringsplanen för Europa.

- Investeringsplanen för Europa uppvisar resultat och jag är glad att Sverige kan dra nytta av det strategiskt viktiga EFSI (European Fund for Strategic Investments). Garantiavtalet som undertecknades idag mellan EIF och Norrlandsfonden kommer att hjälpa små svenska företag att få tillgång till den finansiering de behöver för att deras verksamhet ska växa, säger Kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, ansvarig för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

– Norrlandsfondens samarbete med EIF går hand i hand med regeringens satsningar på tillväxtföretag. Vi måste kunna erbjuda goda förutsättningar till innovativa företag inom både industri och tjänstesektorn för att kunna skapa högproduktiva och konkurrenskraftiga jobb. I det arbetet är finansieringsmöjligheterna oerhört viktiga, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Om Norrlandsfonden
Norrlandsfonden är en stiftelse med uppdraget att främja utvecklingen i tillväxtföretag inom de fem nordligaste länen. Alla branscher är inkluderade och fonden är speciellt inriktad mot företag som investerar i ny teknik och nya affärsområden. Fonden erbjuder kompletterande lån för att finansiera kapitalbehovet vid satsningar som leder till tillväxt.

Om den Europeiska investeringsfonden
Europeiska investeringsfonden (EIF) är en del av Europeiska investeringsbanken (EIB) och dess centrala uppgift är att stödja mikro- samt små och medelstora företag genom att förbättra deras tillgång till finansiering. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

Läs Mikael Jansons, Direktör North Swedens, tidigare "State of Play" om Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI)

/ Michele Cicchetti och Martha Bahta

10 Feb 2016 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information