EU-kommissionen på besök

Den 24 till 26 februari besökte EU-kommissionen norra Sverige. Det var Mikel Landabaso, chef för enheten för territoriell utveckling med bland annat ansvar för EU:s regionala fonder och program, samt vice chefen Ulrich Krause-Heiber med bland annat ansvar för Sverigedesken inom EU-kommissionen, som på inbjudan av North Sweden medverkade vid Europaforum Norra Sverige (EFNS) i Piteå och under tre dagar fick chans att träffa olika aktörer från norra Sverige och ta del av verksamheter i Piteå och Luleå.

Mikel Landabaso är tidigare dels chef för ansvarig kommissionär för EU:s regionalpolitik, Corina Cretu, och innan det ansvarig för etablerandet av EU:s så kallade smart specialisering som är en del av hela EU:s koncept för regional utveckling inom ramen för den samlande Europa 2020-strategin, EU:s tillväxtstrategi, och varje region måste ha en smart specialiseringsstrategi för nyttjandet av EU:s fonder och program. Fokus för besöket låg därför på att utöver medverkan vid Europaforum Norra Sverige på Pite Havsbad, visa närliggande regionala exempel på smart specialisering genom innovationskluster och nyttjande av regionens tillgångar på nya sätt. 

eukompabesok

EU-företrädarna tog med intresse del av Piteå Science Parks presentation av sitt arbete.

Nedslag i Piteå Science Park på väg till Europaforum Norra Sverige

EU-kommissionsföreträdarna togs därför på vägen från Luleå flygplats till Pite Havsbad via Piteå Science Park där vd:n David Sundström kunde berätta om verksamheten och hur man stödjer företagandetillväxt genom en helhetssyn på samhället runt och fokus på några utpekade områden. Bland det som kom upp i diskussionen var betydelsen av att ha Sveriges bästa grundskola för att få människor att vilja stanna och flytta till Piteå. Ett exempel som Mikel Landabaso också lyfte fram i sin presentation på Europaforumet dagen efter.

Under den andra dagen i regionen deltog teamet från EU-kommissionen på det OECD-seminarium som anordnades kopplat till OECD-rundresan i regionen inom ramen för den pågående OECD-studien för regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Mikel Landabaso medverkade också med ett anförande och i paneldiskussionen under EFNS tillsammans med delar av OECD-teamet på studieresa i regionen samt Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf och Maria Stenberg från Landstinget Norrbotten (se länkar nedan). 

mikaellandabaso

Mikael Landabaso, EU-kommissionen, talar om smart specialisering för regional utveckling i EU.

Möjlighet till många möten och träffar med regionala aktörer

Utöver att under EFNS kunna möta och prata med många olika regionala företrädare gavs det också utrymme att dels ta del av Norrbottendelen av OECD:s studiemission med ett pass med näringsliv, universitet och offentliga aktörer, dels ett av passen under Europaforum om Arktis med bland annat en presentation av finska Lapplands arktiska smart specialiseringsstrategi.

Under fredagen fick EU-företrädarna också möjlighet att träffa professorerna Håkan Ylinenpää och Daniel Örtqvist på Luleå Tekniska Universitet om deras arbete med smart specialiseringsstrategier i glesbefolkade områden och erbjudanden om att i gengäld kunna koppla upp sig mot EU:s plattformar och finansiering för sådan forskning. Innan avfärd till flyget till Bryssel togs EU-företrädarna avslutningsvis också till SICS, North Swedish ICT, för en inblick i det pågående arbetet med att genom projektet Cloudberry skapa ett innovationssystem som knyter ihop the Node Poles arbete med att etablera serverhallar i norra Sverige och SICS uppbyggnad av en unik testanläggning för framtidens serverhallslösningar.

Serverhallsindustrin drar redan idag mer energi än hela Tyskland med en klimatpåverkan är större än flygindustrin och behovet av nya serverhallar växer explosionsartat. Norra Sverige bygger mot den bakgrunden en unik Europeisk innovationsmiljö för sådana etableringar i en region med säker och ren energi samt naturlig kylning.

eukompabesok2

Information på SICS, Northern Swedish ICT, om uppbyggnaden av ledande serverhallsmiljöer i regionen.

Uppföljningsmöte i mars i Bryssel mellan NSPA och EU-kommissionen

EU-kommissionsteamet var mycket imponerade av det som de fått se och vara med på under sina dagar i Norrbotten inklusive det arbete som hela EFNS och NSPA gör. De var överlag mycket uppskattande till det positiva bemötande de fått under hela tiden. De hälsade också välkomna till det möte som planeras i Bryssel i mars med en träff mellan företrädare för NSPA och den regionala enheten på EU-kommissionen för en uppdatering om den pågående OECD-studien.

/Mikael Janson

 

Läs mer om Europaforum Norra Sverige i Piteå här

Läs mer om NSPA-seminariet med OECD här

Läs mer om OECD:s studiemission i norra Sverige här

Läs mer om OECD-studien här


02 Mar 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information