EU-kommissionen söker experter till panel om bioekonomi

För att förstärka EU:s arbete med bioekonomi söker nu EU-kommissionen medlemmar till en panel som ska övervaka och ge förslag på området.

EU-kommissionen avser nu att skapa en panel som ska övervaka och reflektera kring EU:s strategi för bioekonomi. Panelen ska vidare kunna föreslå ytterligare insatser på området samt uppmuntra aktörer till att forma liknande paneler på nationell och regional nivå. Målet med panelen är att förbättra samverkanseffekter och samstämmighet mellan politikområden, initiativ och ekonomiska sektorer med anknytning till bioekonomi på EU-nivå och därigenom förbinda dessa med befintliga mekanismer.

Panelen, som först annonserades 2012, kommer att bestå av 30 personer. Ansökan ska vara EU-kommissionen till handa senast den 5 februari 2016.

Läs mer och lämna en ansökan här

 

/Oskar Ivarsson

18 Jan 2016 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information