EU-kommissionens ordförande Juncker höll ”State of the Union” tal

14 september höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt linjetal om tillståndet i EU i Europaparlamentet i Strasbourg. Det var det årliga ”State of the Union”-talet där Juncker beskrev läget och lyfter kommande viktiga insatser för EU-kommissionen. Det var en bekymrad ordförande som underströk att de kommande tolv månaderna är avgörande för att återförena ett mer delat EU.

 

20160916 Juncker tal

”Jag tänker inte stå här idag och säga att allt nu är bra. För det är det inte. … Vår Europeiska Union befinner sig åtminstone delvis i en existentiell kris.” säger Juncker. Han lyfte även vikten av ett ökat samarbete och betydelsen av en gemensam vilja att dra åt samma håll mellan medlemsländerna.

Ett solidariskt Europa

Juncker fortsätter med att EU är byggt på och behöver fortsätta fokusera på solidaritet och försökte även dämpa upprördheten i många av de östra EU-länderna som inte vill vara med och ta emot flyktingar. ”Solidaritet måste visas frivilligt. Det måste komma från hjärtat. Det kan inte tvingas fram.”. I samband med detta föreslås en önskan om en gemensam europeisk solidaritetskår där frivilliga unga européer ska hjälpa till vid olika katastrofer. Juncker vill även sätta upp en ny investeringsfond vars syfte är att satsa på projekt i länder som många migranter kommer från så att de inte behöver migrera till Europa.

TTIP, jämställdhet och Brexit får litet fokus i talet

Frihandelsavtalet mellan EU och USA, även kallat TTIP nämndes inte specifikt, men handelsavtalet som förhandlas fram just nu med Kanada (CETA) nämndes som ”… det bästa, mest utvecklade avtal EU någonsin uppnått”. Juncker pratar om att vara europé innebär att vara öppen och handla med våra grannar, att EU är världens största handelsblock med färdigförhandlade och pågående avtal med över 140 länder.

Juncker lyfter vikten av samma lön för samma arbete på samma plats vilket kan härledas till jämställdhetsarbetet. I övrigt får inte jämställdhet något större fokus i Junckers tal.

Brexit nämndes väldigt kort i talet. Juncker påpekade att det är en olycklig situation att ett land är på väg att lämna oss och att man inte kommer få plocka russinen ur kakan vid utträde.

En aktuell fråga sen lång tid tillbaka i Sverige är mjölkbönder. Juncker tar upp att en viktig del av det europeiska levnadssättet är jordbrukarna. EU-kommissionen kommer stå sida vid sida med jordbrukarna. ”För jag kommer aldrig acceptera att mjölk är billigare än vatten.”

Juncker avslutar:

”Ska vi låta oss bli kollektivt nedslagna? ... Eller säger vi: Är det inte dags att ta oss samman? … Är det inte nu som Europa behöver ett mer beslutsamt ledarskap än någonsin, i stället för politiker som kastar in handduken? … Det är dags att vi alla – EU-institutionerna, regeringarna, medborgarna – tar ansvar för att bygg upp Europa. Tillsammans.”.

Juncker betonade bland annat dessa punkter:

Jobb

-          Investeringar i unga, arbetssökande och nya företag, att skapa jobb.

Migration och försvar

-          En investeringsfond nämns vars syfte är att satsa på projekt i länder som många migranter kommer från så att de inte behöver migrera till Europa. Även en ambitiös investeringsplan för Afrika för att motverka orsaker till migration.

-          Striktare gränsbevakning och kontroll på alla som korsar gränserna och mer försvarssamarbete som så småningom kan leda till en gemensam militärstyrka.

Investeringar

-          En fördubbling av EU:s investeringsfond, även kallad Junckerfonden, till 630 miljarder euro till år 2022.

-          Hållbar utveckling genom att bygga en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och tackla klimatförändringarna.

Digitalt

-          Avskaffandet av roamingavgifter, gratis wifi till alla samhällen och städer senast 2020, 5G-nät i hela EU senast 2025, nya upphovsrättsregler.

Läs hela Junckers tal på svenska här.

Se video med höjdpunkterna från Junckers tal här.

 

/ Anna Lundgren

16 Sep 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information