EU-kommissionens rekommendation till Sverige

Som en del av europeiska planeringsterminen har EU-kommissionen presenterat flera ekonomiska rekommendationer till EU:s medlemsländer, däribland Sverige.  De baseras på detaljerade analyser av varje lands tillstånd och innehåller riktlinjer för att frambringa tillväxt, öka konkurrenskraft samt skapa jobb under 2016-2017.  Sedan en lång tid tillbaka har EU-kommissionen hyst oro för den höga privata belåningen och de ökande huspriserna i Sverige, så även i år. Försämrade skolresultat finns fortfarande kvar på listan med tillskott av integrationspolitiska utmaningar.

”Hushållens skulder befinner sig på en mycket hög nivå i Sverige och har växt med en av de högsta hastigheterna i EU under det senaste årtiondet. [Detta] utgör en risk makroekonomisk stabilitet.”; heter det i rekommendationerna till Sverige.

Kommissionen slår även fast att instabiliteten på den svenska bostadsmarknaden även påverkar invandrares möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

”Brist på tillgängligt och överkomligt boende begränsar rörlighet på arbetsmarknaden och utgör ett hinder för en effektiv integrering av migranter på arbetsmarknaden.”

I rekommendationerna upprepar EU-kommissionen tidigare oro för att de försämrade skolresultaten riskerar att bli ett hot mot ”Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga på lång sikt”

Landspecifika rekommendationspaketet för 2016

I år har kommissionen utfärdat färre rekommendationer än tidigare med fokus på investeringar, strukturreformer och ansvarsfull budgetpolitik. Eftersom Grekland befinner sig i ett separat krisprogram ingår landet inte i kommissionens granskning. Det landspecifika rekommendationspaketet inriktas på kommissionens tre prioriteringsområden:

  • Investeringar är fortfarande låg jämfört med nivåerna före krisen, men vinner dragkraft med hjälp av investeringsplaner för Europa.
  • Snabbare framsteg på strukturreformer är nödvändigt för att öka återvinning och höja lånsiktig tillväxtpotential inom EU.
  • Alla medlemsstater måste föra en ansvarsfull finanspolitik och säkerställa tillväxt inom ramen för sammansättning av nationell budget.

 

Nästa steg

EU-kommissionen uppmanar nu rådet att godkänna den föreslagna strategin för 2016-2017 med landspecifika rekommendationer under sommaren och vidaremedlemsstaternas genomförande av strategin fullständigt och inom en tidsram. Det är sedan upp till varje medlemsland att genomföra de landsspecifika rekommendationerna genom att implementera dem i den nationella ekonomiska- och budgetpolitiken för 2016-2017.

Läs mer om EU-kommissionen landspecifika rekommendationspaket här.

 

/Aida Mehrazin

24 Maj 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information