EU samarbetsprojekt på temat social delaktighet

Nu kan man söka bidrag för samarbetsprojekt inom Erasmus+ som avser att främja aktivt medborgarskap, tolerans och motverka diskriminering. Samarbetsprojektet genomförs inom ramen för Erasmus+ programområde tre och sista ansökningsdag är den 30 maj.

Programområde 3 inom ramen för Erasmus+ ger bidrag till ett brett utbud av åtgärder som syftar till att stimulera innovativa förslag till utvecklingspolitik, politisk dialog och genomförande och utbyte av kunskap inom utbildning bland unga. Inom denna ansökningsomgång kommer medel att distribueras till projekt som syftar till att, genom utbildning, främja medborgarskap och värden som frihet, tolerans och icke-diskriminering. Fokus kommer att ligga på de områden som de europeiska utbildningsministrarna enades om vid ett möte i Paris i mars 2015.

Sprida och utveckla metoder och arbetssätt

Exempel på metoder och aktivitetsformer som kan användas är pedagogiska arbetssätt, innovativa lärmetoder och IT-verktyg, demokratiprojekt och icke-formellt lärande. Projektet skall inkludera bland annat:

  • Förebyggande av våldsinriktad radikalisering och främja demokratiska värderingar, grundläggande rättigheter, interkulturell förståelse och aktivt medborgarskap.
  • Främjade av integreringen av elever med begränsade möjligheter, däribland personer med migrantbakgrund, och förebygga och bekämpa diskriminering.

 

Ansökan

Offentliga och privata organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor kan ansöka. Även myndigheter, organisationer och företag är välkomna med ansökan. Minst fyra olika länder skall medräknas i ett projekt. Ansökan görs hos EU-kommissionen plattform EACEA hemsida. Sista ansökningsdag är den 30 maj.

Ansök här. 

Läs mer om utlysningen här.

 

/Aida Mehrazin 

22 Apr 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information