Europadagen 2016 (1)

Den 9 maj varje år firas freden och sammanhållningen i Europa. Det är årsdagen av den så kallade Schumandeklarationen, ett tal från den 9 maj 1950 av Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman.

Talet innehöll ett förslag till en ny form av politiskt samarbete i Europa, Europeiska kol- och stålgemenskapen, som innebar att medlemmarna skulle slå samman sin kol- och stålproduktion och skulle göra ett nytt krig ”inte endast otänkbart, utan även praktiskt omöjligt”, som Schuman uttryckte det. Europeiska kol- och stålgemenskapen var den första i en rad överstatliga europeiska institutioner och blev därmed startskottet för det som vi idag kallar EU.

EU-institutionerna i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg firar Europadagen genom att hålla öppet hus, medan EU-kontor runt om i Europa och övriga världen anordnar en mängd aktiviteter för alla åldrar. Chansen att delta i studiebesök, debatter, konserter och andra evenemang i samband med denna dag tas varje år av tusentals människor.

Europadagen firades både i Stockholm och i norra Sverige

På Södra teatern och Mosebacke torg i Stockholm hölls under hela dagen debatter om de mest aktuella Europafrågorna. Flera Europaparlamentariker, EU-kommissionär Cecilia Malmström, svenska politiker, fackliga företrädare, journalister och representanter för näringslivet medverkade.

Även i norra Sverige planerades olika initiativ till minne av Schumandeklarationen. North Sweden uppmärksammar Europadagen genom att delta på Morgonrock i Luleå fredagen den 13 maj. Mikael Janson, direktör på North Sweden, kommer att berätta om arbetet med att sätta norra Sverige på EU:s kartor och om aktuella EU-frågor. I Västerbotten istället uppmärksammades dagen av Region Västerbotten genom att belysa några av de internationella nätverk som man deltar i för att stärka länets ställning i internationella frågor. Detta gjordes genom att dels sprida fakta om EU via Twitter dels lägga ut några klipp om Västerbottens arbete i EU och Europa på hemsidan.

/ Michele Cicchetti

Anmäl dig till Morgonrock i Luleå

Titta på Region Västerbottens klipp

Läs mer om  Schumandeklarationen från 1950

11 Maj 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information