EU:s nya rymdstrategi ska hjälpa oss i vår vardag

EU-kommissionen har lanserat en ny rymdstrategi i syfte att öka konkurrensen inom Europa och förbättra människors vardagliga liv. Via investeringar i strategin ska nya jobb skapas och hjälpa entreprenörer till fler företagsmöjligheter och nya tjänster.

Rymdrelaterade tjänster är redan fullt synliga i våra vardagliga liv, från rymden får vi tillgång till data som används i våra mobiltelefoner, navigationssystem och satellit-TV. I övrigt används data bland annat för att bevaka klimatförändringar, skogsbränder och skydda viktig infrastruktur så som smarta elnät och kraftverk. Genom att utveckla redan befintliga data strävar EU-kommissionen efter att främja Europa som ledande aktör inom rymdpolitik.

rymd

För tillfället har EU 18 satelliter aktiva, med över 30 nya satelliter planerade inom de kommande 10-15 åren. Dessa ska hjälpa EU i sitt arbete med olika politiska prioriteringar inom bland annat forskning och ses som en tillgång i säkerhets- och försvarspolitik. Planerade åtgärder är bland annat att förbättra anslutning i avlägsna områden och göra den insamlade informationen tillgänglig för offentliga och privata aktörer i hopp om att nya tjänster och applikationer utvecklas.

 

EU har redan tre aktiva program inom rymdområdet:

-       Copernicus

-       Galileo

-       European Geostationaty Navigation Overlay Service (EGNOS)

Tillsammans har EU en budget på 12 miljarder euro under programperioden 2014-2020. Copernicus är ledande leverantör inom observationsdata av jorden och används bland annat för att förutse naturkatastrofer och i säkerhetssyften. Galileo är Europas globala satellitnavigeringssystem (GNSS) som finner positioneringen av bland annat bilar och sjöfart. EGNOS levererar specifika navigationstjänster för sjöfart, luftfart och land inom Europa, detta för att öka trafiksäkerheten genom att leverera en exakt positionering av flygplan.

Dessa befintliga EU-program är något som miljontals människor redan drar fördel av och den nya rymdstrategin har till syfte att utveckla nya möjligheter till innovativa tjänster.

Kiruna – Sveriges rymdstad

EU har sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 mandat att utveckla en egen rymdpolitik. EU samarbetar nära med det europeiska rymdorganet ESA (European Space Agency), vilken består av flertalet europeiska länder, däribland Sverige.

Utanför Kiruna ligger ESA:s satellitstation Samijärvi. Sveriges enda rymdraketbas, Esrange, är även den belägen i närheten av Kiruna. Norra Sverige gör sig utmärkt för forskning och annan verksamhet kopplat till rymden. På Rymdgymnasiet i Kiruna får eleverna möjlighet att studera rymdfrågor, och vid institutionen för rymdvetenskap vid Luleå tekniska universitet utbildas framtida rymdingenjörer och rymdforskare.

Kiruna på väg att bli Europas främsta rymdbas

Esranges satellitstation är nu en av de största i världen. Satellitövervakningen ger som bekant olika typer av information om jorden, medan projekten med raket- och ballonguppsändningar till stor del handlar om att stötta grundforskning inom olika discipliner. Det finns en ökad efterfrågan för rymduppskjutningar i och med den nya teknikutvecklingen, exempelvis kan man se att framtidens bilar kanske inte kommer att köras av oss människor. Då behövs ny teknik och forskningen möjliggör utveckling av ny teknik, bland de nya aktörer som skriker efter nya små högkapabla satellitsystem finns digitala jättar som Google och Facebook.

Framöver kommer man kanske att kunna skicka iväg mindre satelliter från Esrange. Till skillnad från raketer och ballonger stannar de i en omloppsbana runt jorden. Men för detta krävs en rejäl investering. Nyligen föreslog regeringens utredare en storsatsning för att stärka Esrange. En investering på 550 miljoner över tre år skulle ge Esrange den kapacitet som behövs, beslut från regeringen väntas nästa år.

 

Mer information om rymdstrategin hittar du här

 Läs om North Swedens tidigare nyhet om EU:s rymdstrategi

 

02 Nov 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information