Hjälp EU att minska onödiga regelbördor

Som en del av EU-kommissionen förslag ”Agendan för en bättre lagstiftning” stärks och utökas Refitplattformen till att bestå av 48 experter från civilsamhället, arbetsmarknadens parter, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och representanter från de 28 EU-länderna. Syftet är att fler ska få tycka till om EU-lagar hur EU-lagstiftningen kan förbättras. Arbetet styrs av dess medlemmar, i första hand på grundval av bidrag som allmänheten skickar in via webbformulär.

EU-kommissionens Vice ordförande Frans Timmermans, som även var ledare för plattformen,  sa i samband med det första mötet 29 januari:

– För att kunna leverera det invånarna förväntar sig av oss är det lika viktigt att se över och förbättra befintliga EU-regler som att lägga fram nya förslag. EU:s regelverk måste vara ändamålsenligt, aktuellt och så enkelt som möjligt. Därför måste vi få in synpunkter från dem som vet: privatpersoner, småföretagare och myndigheter som varje dag har nytta av EU-reglerna men också drabbas av ineffektiv lagstiftning och bristande tillämpning i EU-länderna. Refitplattformen ska samla in deras synpunkter, utvärdera dem och omvandla dem till pragmatiska och fungerande förslag som EU-kommissionen ska ta ställning till.

Plattformen består av två permanenta grupper som både träffas separat och tillsammans:

  • Regeringsgruppen med en företrädare för varje EU-land.
  • Intressegruppen med företrädare för företag, arbetsmarknadens parter, civilsamhället, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. (Medlemmarna av intressegruppen utsågs genom ett beslut den 16 december 2015)

 

Tyck till och skicka in dina förslag

EU-kommissionen uppmuntrar till att skicka in förslag på hur EU:s lagstiftning kan förbättras, detta görs via ett webbformulär. Den nya webbplatsen är öppen för alla som vill lämna förslag på hur man kan minska onödiga regelbördor som medborgare stöter på i vardagen. Plattformens medlemmar kommer att bedöma bidragen och titta närmare på hur man kan följa upp förslagen utan att äventyra policymålen. EU-kommissionen kommer att besvara alla förslag och förklara för allmänheten hur man tänker följa upp dem. Under första mötet diskuterades arbetsprogrammet för 2016. Cirka 250 förslag inom 16 politikområden har redan kommit in från allmänheten via webbformuläret.

Här hittar du webbformuläret

Läs mer om Refitplattformen:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/refit-platform/index_sv.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-188_sv.htm

Läs om Agendan för en bättre lagstiftning

 

/Aida Mehrazin 

22 Feb 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information