Höstens nr av på gång inom EU

Höstens nummer av På gång inom EU finna att läsa!
I skriften hittar du information om det senaste som har hänt inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner.

I det här numret kan du bland annat läsa om EU:s asyl- och flyktingpolitik, reviderade regler för utstationering, utvecklingen av e-förvaltning och det pågående arbetet inför den kommande programperioden för EU:s struktur- och investeringsfonder.

Här hittar du höstens upplaga

/Martha Bahta 

07 Sep 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information