Höstens nya praktikanter

North Sweden välkomnar våra nya praktikanter Anna Lundgren och Elin Engberg till kontoret i Bryssel. De kommer att stötta oss på North Sweden i vårt arbete med bland annat skriva nyheter, rapportera från konferenser, hjälpa till i det dagliga arbetet och allt annat som det innebär att jobba på North Sweden. Deras praktikperiod sträcker sig mellan september fram till januari. 
 

ElinochAnnaht2016
Tv på bild: Anna Lundgren och Elin Engberg

Anna Lundgren har en politices kandidat examen från Umeå universitet. Tidigare har hon varit i Brasilien som Svenska Kyrkans ambassadör för internationellt arbete, praktiserat på Piteå Kommuns Kommunledningskontor samt arbetat som handläggare på Plan International Sweden i Stockholm där hon bott de två senaste åren. I och med tidigare teoretisk kunskap om EU och hur EU kan påverka regioner och kommuner ser Anna fram emot praktisk erfarenhet av EU och dess institutioner samt påverkansarbetet på plats genom North Sweden.

 –  Jag har sen några år tillbaka följt North Swedens arbete och det ska bli väldigt intressant att bland annat följa arbetet med Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och se hur man kan arbeta för ett mer levande Sverige utanför storstäderna. Även områdena integration, miljö och jämställdhet via till exempel Europaforum Norra Sverige (EFNS) kommer följas med stort intresse.

Elin Engberg är ursprungligen från byn Norderåsen, 4 mil norr om Östersund. Hon studerar sista året på Politices kandidatprogrammet vid Umeå Universitet där hon till våren kommer att skriva en kandidatuppsats och med den ta en examen i statsvetenskap. Innan studierna har Elin bland annat erfarenhet som försäkringshandläggare på Försäkringskassan, arbetat i Newcastle upon Tyne och fått en överblick av Tillväxtverkets EU-programs arbete via ett tidigare sommarjobb. Med ett intresse för Sveriges norra regioner i kombination med EU:s påverkan på dessa anser Elin att denna tid på kontoret kommer att vara mycket utvecklande, både yrkesmässigt och personligt.

 – Det var mitt intresse för regionalpolitik som avgjorde mitt val av utbildning. Att få ta del av detta ämne under en termin i Bryssel är därför något jag verkligen ser framemot, samt att få en inblick i de samarbetsmöjligheter som finns för regioner. Mitt mål med praktikperioden är därför att lära mig mer om kontorets arbete och hur detta påverkar regionens arbete i Sverige. För mig är det en viktig del av min utbildning att få ta del av praktisk erfarenhet inom något intresseområde – därför var denna praktik på North Sweden European Office perfekt för just mig.

Kontaktuppgifter till Anna och Elin

Varmt välkomna! 

/Martha Bahta

07 Sep 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information