Kampanj för hälsosamt arbetsliv för alla åldrar i Europa

Förra veckan inleddes ett samarbete mellan EU- kommissionen, europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) med det nederlänska EU-ordförandeskapet rörande en tvååring kampanj - "Ett hälsosamt arbetsliv för alla åldrar" - över hela Europa. Fokus ligger på hållbart arbete och säkerhet på arbetsplatsen, samt hälsa i samband med den åldrande arbetsfrakten. Denna kampanj påminner om att de yngre arbetarna idag är de äldre arbetstagarna i morgon.

Kampanjen fokuserar på både privata och offentliga företag i Europa och identifierar behovet av att främja hållbart arbete och hälsosamt åldrande från början av arbetslivet. Detta kommer att resultera i ett ökat skydd för de anställdas hälsa under arbetslivets gång, pensionsåldern samt produktivitet i arbetet. Kampanjen representerar främst fyra uppsatta mål:

  • Främja hållbart arbete och hälsosamt åldrande i början av arbetslivet 
  • Betona vikten av att förebygga risker under hela arbetslivet
  • Hjälpa arbetsgivare och arbetstagare genom att tillhandahålla information och verktyg för att hantera arbetsbördan i samband med en åldrande arbetskraft
  • Underlätta för utbyte av information och av god praxis


Denna kampanj är baserad på Europaparlamentets projekt som genomförs av EU-OSHA, "Säkrare och hälsosammare arbete i alla åldrar", tillsammans med flera andra EU-OSHA rapporter om säkerhet och hälsa i samband med den åldrande arbetskraften. Som en del av denna nya kampanj är släpper EU-OSHA också en e-guide på att hantera säkerhet och hälsa för en åldrande arbetskraft.

Läs mer om e-guiden här.

Läs mer om kampanjen här

 

/Aida Mehrazin

22 Apr 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information