Kreativa Europa öppnar ny utlysning till europeiska nätverk

Nu finns det möjlighet att ansöka om nätverksstöd inom EU:s kulturprogram Kreativa Europa. Nätverksstödet ska främja aktörer inom kultursektorn att arbeta internationellt och att stärka kompetensen och konkurrenskraften inom sektorn. Utlysningen berör aktörer som är verksamma inom den kulturella och kreativa sektorn.

EU:s kulturprogram Kreativa Europa är ett ramprogram inom EU-kommissionens Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) där samarbete inom kultur, tv, konst, film och dataspel främjas. Syftet med utlysningen är att förbättra tillgängligheten för kreativa verk och kulturarv, samt öka intresset för kultur. Genom att främja nya, kreativa och innovativa strategier inom området förväntas projekten leda till en ökad transnationell rörlighet för kulturella och kreativa aktörer.

Utlysningen består utav ett ramavtal för en 4-årig period av partnerskapet och är sista ansökningsomgången inom programperioden för Kreativa Europa 2014-2020. Nätverket ska bestå av minst 15 organisationer från minst 10 olika länder (varav 5 av dessa ska ha sitt säte i EU- eller EFTA-länder). För att ansöka måste ni vara en juridisk person.

Totala budgeten för EU-kommissionens utlysning är 6 200 000 euro under första året av ramavtalet och EU betalar max 80 % av projektets totala kostnad. Det maximala beloppet som betalas ut till ett nätverk är 250 000 euro.

 

Sista ansökningsdag är 25 november

18 Okt 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information