Lars Danielsson ny EU-ambassadör på Sveriges ständiga representation

I september beslutade regeringen att ambassadör Lars Danielsson blir ny chef för Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Danielsson ersätter Anders Ahnlid som kommer bli ny ambassadör i Finland.

161005LarsDanielssonEUAmbassadör

Sveriges ständiga representation är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Representationen jobbar för att svenska intressen ska få så stort genomslag som möjligt i EU. Representationen är med sina cirka 120 medarbetare Sveriges största utlandsmyndighet.

Vid Sveriges ständiga representation finns tre ambassadörer som tillsammans med kanslichefen leder representationen. I dagsläget består ambassadörerna av Anders Ahnlid, Åsa Webber och Anna Jardfelt. Lars Danielsson kommer ersätta Anders Ahnlid och Danielsson tillträder den 7 november 2016. Danielsson lämnar då sin nuvarande position som ambassadör i Berlin. Danielsson har även varit ambassadör i Seoul samt generalkonsul i Hongkong och Macau. Han har tidigare arbetat i Statsrådsberedningen som statsministerns statssekreterare, som statssekreterare för internationella frågor samt som chef för utrikes- och EU-enheten. Arbetet på utrikesförvaltningen har även inneburit bland annat stationering i Peking, Genève och FN-representationen i New York.

Lars Danielsson kommer som Sveriges ständige representant leda arbetet tillsammans med Åsa Webber och Anna Jardfelt. Som ständig representant kommer Danielsson delta i Coreper II. Där förbereds fyra ministerråd: ekonomiska och finansiella frågor, utrikespolitik, allmänna frågor och slutligen rådet för rättsliga och inrikes frågor.

Här kan man läsa mer om Sveriges ständiga representation i EU.

/Anna Lundgren 

05 Okt 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information