Nederländernas ordförandeskap i EU

Den 1 januari tog Nederländerna över ordförandeskapet i EU för ett halvår framåt. Landet kommer under perioden bland annat att prioritera migration och säkerhet samt stärka eurosamarbetet.

Varje halvår är ett EU-land ordförande i ministerrådet som samlar företrädare från alla medlemsländers regeringar. Det landet leder och organiserar arbetet och sköter kontakterna med övriga EU-institutioner. Under det första halvåret av 2016 kommer ministerrådets ordförandeskap att innehas av Nederländerna.

Under ordförandeskapet kommer Nederländerna att prioritera följande punkter:

  • En omfattande ansats för migration och internationell säkerhet

  • Europa som innovatör och jobbskapare

  • Sunda, framtidssäkra europeiska finanser och ett robust euroområde

  • En långsiktig klimat- och energipolitik

Nederländerna har med de två nästkommande ordförandeländerna, Slovakien och Malta,  även tagit fram ett så kallat trioprogram, ett samarbete som ska sträcka sig 18 månader framåt.

Läs mer om Nederländernas prioriteringar här

Läs mer om trioprogrammet här

/Oskar Ivarsson

20 Jan 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information