Ny EU-handbok för nyfikna

EU-kommissionens representation i Sverige och tidningen Journalisten har lanserat en ny EU-handbok som riktar sig till journalister och EU-nyfikna som är intresserade av att följa och rapportera om EU.

Det är över 20 år sedan Sverige gick med i Europeiska Unionen, trots det är kunskaperna om unionen fortsatt låga, enligt Maria Strömviks utredning ’’EU på hemmaplan’’ som lades fram februari 2016. Utredningen tar även upp att media bevakningen på EU drastiskt minskat i kvantitet och en förklaring till detta kan vara den bristande kunskapen.

Syftet med handboken är att hjälpa EU intressenter med att på ett snabbt och effektivt sätt förstå olika delar av unionen. Handboken finns tillgänglig digitalt och är resultatet av ett samarbete mellan EU-kommissionens svenska representation och tidningen Journalisten. Författaren till handboken är Sigrid Melchior som främst vänder sig till journalister och fastslår var och hur man kan hitta de intressanta nyheterna och citaten. Sigrid Melchior har bevakat EU i flera år och är bosatt i Bryssel.

Med anledning av lanseringen av EU-handboken arrangerades ett bokmingel där demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke deltog i samtal, Sigrid Melchior berättade om sitt arbete som journalist och författare till boken och en journalistpanel diskuterade EU-rapportering i svensk media. Du som missade boksläppet kan se seminariet i efterhand här

För mer information 

Du hittar EU-handboken här

Läs mer om Maria Strömviks utredning här

 

/Aida Mehrazin  

07 Apr 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information