Ny strategiguide för innovation i Östersjöområdet

Med sina 85 miljoner invånare blir östersjöregionen något helt annat än vad länderna är var för sig. I september lanserades en ny strategi för utvecklingen av Östersjöregionens innovationssystem.

161004ÖstersjöStrategiGuide

De åtta länder som skapar Östersjöområdet är Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Åtta länder med gemensamma utmaningar som tas upp i en gemensam aktionsplan baserat på EU:s strategi för Östersjöregionen.

Strategins syfte är att skapa samarbeten inom olika sektorer som till exempel tillväxt, hållbar utveckling och innovation samt samarbete mellan olika aktörer i Östersjöregionen. Strategin har tre mål:
- Rädda havet
- Förena regionen
- Öka välståndet

Inom varje mål finns flera förgreningar där Vinnova och Tillväxtverket representerar Sverige i styrgruppen för ”Policy Area Innovation”(PA-INNO). Målet där är att främja en globalt konkurrenskraftig position inom forskning och innovation för tillväxt i Östersjöregionen. Där har de deltagande länderna utvecklat en strategisk guide med syftet att ge beslutsfattare och innovationsaktörer vägledning och inspiration kring hur EU:s strategi för Östersjöregionen bäst kan nyttjas och användas för att effektivt uppnå EU:s mål och gemensamma nationella mål.

Här kan man läsa hela strategin.


/Anna Lundgren

04 Okt 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information