Ny utlysning med fokus på EU:s politik inom ungdomsområdet

Arbetar du med ungdomar och vill ansöka om projektfinansiering av EU? Nu har EU-kommissionen öppnat en utlysning via EU:s program för utbildning, ungdom och sport – Erasmus +, med målet att öka kännedom och engagemang inom EU:s ungdomsstrategi och utbildningssamarbete.

Syftet är att ge strukturellt stöd till organisationer som är aktiva inom ungdomsområdet med att öka medvetenheten och engagemang för EU:s strategier och politik inom ungdomsområdet. Ansökan ska innehålla en sammanhållen arbetsplan med ideella, ungdomsledda insatser som bidrar till målen att öka kännedom och engagemang inom EU:s ungdomsstrategi och utbildningssamarbete. Detta kan bland annat bestå utav aktivitetsprogram för ungdomar, seminarier, debatter och samråd med ungdomar.

 

Utlysningen ska främja organisationer som är aktiva på ungdomsområdet och som strävar efter att uppnå följande mål:

-       Att öka intressenternas kännedom om EU:s politiska dagordning på ungdomsområdet, särskilt EU:s ungdomsstrategi.

-       Att öka intressenternas engagemang och samarbete med offentliga myndigheter för att genomföra politik och reformer på ungdomsområdet, såsom de landsspecifika rekommendationer som utfärdas inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

-       Att öka intressenternas deltagande på ungdomsområdet.

-       Att öka intressenternas delaktighet i spridningen av politiska insatser och program och resultaten av dessa samt av god praxis bland sina medlemmar och till andra.

 

Sökande till utlysningen ska vara en juridisk person från;

-       en europeisk icke-statlig organisation eller

-       ett EU-omfattande nätverk

med säte i EU- eller Efta-medlemsländer.

 

Delfinansieringens storlek från EU grundas på vilken typ av organisation som ansöker, detta inom ett procentuellt spann på 20-70%. Det maximala årliga driftbidraget kommer att vara 35 000 euro. Den totala budgeten för utlysningen är 3 800 000 euro.

 

Sista ansökningsdag är 29 november

Mer information om utlysningen hittar du här 

18 Okt 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information