Nya EU-pengar till samarbetsprojekt inom kultur

EU-kommissionens Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) har öppnat årets utlysning för projekt inom europeiska samarbetsprojekt med en total budget på ungefär 35 500 000 euro. Syftet med utlysningen är att förbättra tillgängligheten för kreativa verk och kulturarv, samt öka intresset för kultur. Genom att främja nya, kreativa och innovativa strategier inom området förväntas projekten leda till en ökad transnationell rörlighet för kulturella och kreativa aktörer.

Kreativa Europa är ett ramprogram inom EACEA där samarbete inom kultur, tv, konst, film och dataspel främjas. Det är Kreativa Europas delprogram Kultur som bland annat fokuserar på europeiska samarbetsprojekt som hanterar ansökningarna.

Kriterier:

-       Projektet ska påbörjas mellan 1 maj – 31 december 2017 beroende på samarbetsprojektets storlek.

-       Projektet kan pågå i maximalt fyra år.

 

Projekten delas in i större och mindre samarbetsprojekt.

De större projekten består av en projektledare med minst fem andra samarbetspartners, dessa ska ha sitt säte i minst sex olika länder som deltar i Kreativa Europas delprogram Kultur. Delfinansieringen utgör högst 50 % av den totala projektkostnaden och får maximalt uppgå till 2 000 000 euro.

De mindre projekten ska involvera en projektledare och minst två samarbetspartners från minst tre olika länder som deltar i Kreativa Europas delprogram Kultur. En finansiering på högst 60 % av den totala kostnaden, ett maximalt bidrag på 200 000 euro.

Sista ansökningsdag är 23 november

 

Läs mer om utlysningen här

 

/Elin Engberg

03 Okt 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information