Nytt regionalt ’Social Framsteg’ index – Övre Norrland i toppen

På första plats placerar sig Övre Norrland i den nyligen publicerade sociala framsteg indexet. Indexet syftar till att mäta sociala framsteg för 272 europeiska regioner och avser att komplettera BNP studier snarare än att ersätta dem. Det är första gången ett socialt index för EU tas fram, därför vill EU-kommissionen ta del av dina synpunkter om mätinstrumentets fördelar och nackdelar och publicerar nu ett utkast för att samla in synpunkter från intressenter.

Indexet är ett resultat av samarbete mellan generaldirektoratet för regional och stadspolitik inom EU-kommissionen, Social Progress Imperative och Orkestra-Basque Institute of Competitiveness. Utkastet till EU:s regionala sociala framsteg index syftar till att mäta sociala framsteg för varje region som ett komplement till traditionella mått på ekonomiska framsteg. Traditionellt sätt är det vanligt att mäta regioners framsteg genom BNP, inkomst eller anställning. Denna studie har avsiktligt utelämnat sådana indikatorer vid framställningen av indexet och bygger istället på femtio indikatorer, främst från Eurostat.

socialprogress1

Måttet i sig bygger på tolv tematiska komponenter som visar stora variationer inom och mellan EU:s medlemsstater inom områden som bland annat, hälsovård, kvalitet och överkomliga priser på bostäder, personlig säkerhet, tillgång till högre utbildning och miljöförstöring. Indexet tar även hänsyn till styrkor och svagheter i förhållande till områden med liknande ekonomiska resultat.

Dina synpunkter är viktiga

Det slutgiltiga indexet kommer att upplysa EU vid diverse utvecklingsstrategier för regioner. Detta nya regionala index avser att komplettera BNP studier snarare än att ersätta dem. Utkastet av indexet delas nu för att samla in synpunkter från intressenter på indikatorerna och hur dessa indikatorer har kombinerats. Mätningen av sociala framsteg kan informera utvecklingsstrategier för EU:s regioner i framtiden och bland annat bidra med:

  • En ny diskussion gällande sociala framsteg, bortom debatten om BNP
  • Hjälpa regioner att identifiera samarbeten och prioritera frågor inom sammanhållningspolitiska program
  • Underlätta för bedömningen av EU-kommissionens 2014-2020 program

 

Goda Resultat i Övre Norrland

Övre Norrland visar goda resultat inom diverse sociala områden men det finns fortfarande bristande områden att ta itu med. Enligt utkastet för regionala sociala framsteg indexet är Övre Norrland ledande inom hälsa och välmående, tolerans och inkludering och även tillgänglighet av avancerad utbildning. Svagheterna i regionen gäller tillgängligheten av information och kommunikation och personlig säkerhet.

socialprgressindex

Läs mer om regionala sociala framsteg indexet och dess metodologi här:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/16-02-2016-moving-beyond-gdp-new-regional-social-progress-index

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/maps/methodological_note_eu_spi.pdf

http://www.socialprogressimperative.org/blog/posts/just-released-beta-version-of-european-union-regional-social-progress-index

Kontaktinformation

Vänligen skicka dina synpunkter och kommentarer till:

regio-papers@ec.europa.eu

 

/Aida Mehrazin 

17 Feb 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information