Obligatorisk ursprungsmärkning av mejeri- och köttprodukter i EU (3)

Obligatorisk ursprungsmärkning av kött och mjölk bör antas enligt en icke-bindande resolution som röstades igenom i Europarlamentet. Obligatorisk märkning skulle i längden bidra till att upprätthålla och förbättra konsumenternas förtroende för livsmedelsprodukter och göra livsmedelskedjan mer öppen, menar Europaparlamentarikerna.

Etiketter som anger ursprungsland eller härkomstplats önskas bli obligatoriskt för alla typer av mejeri- och köttprodukter inom EU anser Europaparlamentarikerna och tillade att EU-kommissionen och medlemstaterna också borde tänka över att utvidga kravet till andra livsmedel med en enda ingrediens, eller de med en huvudingrediens.

Huvudargumentet för att införa obligatorisk ursprungsmärkning är att det är viktigt att informera EU:s konsumenter, i svallvågorna från den nyligen inträffade hästköttskandalen och andra fall av livsmedelsbedrägerier. Resolutionen antogs med 422 ja-röster, 159 nej-röster och 68 nedlagda röster. Kammaren noterar även att EU-kommissionens rapport visar på att utgifterna för att göra ursprungslandsmärkning obligatoriskt skulle bli relativt små.

Läs mer om parlamentets uppmaning till obligatorisk ursprungsmärkning av mejeri- och köttprodukter här.

/Aida Mehrazin

24 Maj 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information