OECD på studieresa genom norra Sverige

Under veckan 21 till 26 februari gjorde OECD ett studiebesök i de fyra nordliga regionerna i Sverige. Det är en del av den pågående OECD-studien för de 14 regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) i Sverige, Finland och Norge. OECD med ett team av experter gör en sådan studiemission i regionerna för att tillsammans med övriga utsända frågeformulär och datainsamling få in underlag för den samlade analysen av de utmaningar och möjligheter de olika regionerna och hela NSPA har att hantera för att skapa hållbar tillväxt.

Från OECD deltog José-Enrique Garcilazo, chef för OECD:s landsbygdsenhet och den som leder OECD-studien för NSPA, samt Chris McDonald och Abel Schuman, analytiker från OECD, plus tre OECD-experter, David Freshwater från University of Kentucky samt Marie-Chantal Girard och Stephane Pronovost från en kanadensisk nationell utvecklingsmyndighet för Quebec-regionen. Det kanadensiska inslaget var på önskemål från North Sweden, som svensk samordnare för OECD-studien, för att med dem kunna utbyta erfarenheter med deras i många fall snarlika förhållanden som för norra Sverige. 

OECDstudieresa

Delar av OECD-teamet, Marie-Chantal och Stephane samt delegationsledaren José Enrique, framför ”turnébussen”

”Road Tour” för fördjupad kunskap om de fyra nordliga svenska regionerna

Studieresan började på måndagsmorgonen i Åre i Jämtland-Härjedalen för en diskussion om turismnäringens möjligheter och utmaningar och därefter vidare till Trångsviken för möte med lokala och regionala näringslivsaktörer om entreprenörskap. Därefter fortsatte resan vidare genom Västernorrland och Västerbotten för att på onsdagskvällen landa i Norrbotten och Piteå och ett gemensamt OECD-seminarium med alla 14 NSPA-regionerna på Pite Havsbad under torsdagen. Ett seminarium som till en del var integrerat med Europaforum Norra Sverige och EU-kommissionens besök i regionen (se andra nyheter om detta enligt länkar nedan). Under fredagen avslutades så veckans rundresa med Norrbottensdelen innan OECD-teamet lyfte från Luleå.

Målsättningen för OECD är att få kompletterande och fördjupande bilder utifrån ett omfattande frågebatteri kopplat till de huvudteman som lyfts fram för studien: Infrastruktur och tillgänglighet, innovation och näringslivsutveckling samt den demografiska utmaningen avseende kompetensförsörjning och samhällsservice. Under resan gjordes stopp för att möta lokala och regionala aktörer inom politik, akademi och näringsliv samt titta på exempel på aktiviteter kopplat till regional utveckling såsom science centers, e-hälsovård, forskningsanläggningar och utbildningsverksamhet med mera.

Det var ett pärlband av olika möten och workshops med många inblandade från en mängd olika aktörer och för att ytterligare effektivisera under resans gång med tanke på de långa avstånden transporterades teamet med en konferensbuss med också möjligheter till möten och dialoger ombord på bussen under resans gång.

OECDstudieresa1

Intensiva workshops, som här i Norrbotten, med näringsliv, akademi och politik om regional utveckling

Olika bilder från våra regioner med ett nöjt OECD-team

Utöver dialoger med olika regionala aktörer fick teamet för Västerbottens del besöka Sliperiet i Umeå för att lära mer om företagsinkubatorerna där kopplat till universitetets konstnärliga centrum, Glesbygdsmedicinskt centrum i Lycksele samt Rusksele skola med sitt vikande elevunderlag och i Norrbotten fick man veta mer om den testanläggning för serveretableringar med tillhörande innovationssystem som är under uppbyggnad kopplat till serverhallsetableringarna i regionen samt fullskaleanläggningen för metallurgiforskning vid Swerea Mefos i Luleå.

Det var ett väl genomtröskat team som på fredagseftermiddagen lämnade norra Sverige för att nu analysera det som de fått med sig från turen. De uttryckte samtidigt med José Enrique Garcilazo i spetsen stor uppskattning för allt arbete som lagts ned av alla inblandade för ett mycket väl genomfört program och David Freshwater, extern expert från University of Kentucky, menade att det var bland de på alla plan absolut bäst organiserade studiemissionerna han varit med om under alla sina 20 år i OECD.

Efter studieresan, som var den sista efter att teamet tidigare besökt de finska och norska regionerna på liknande sätt, samlar och analyserar nu OECD det material de har för att sammanställa ett utkast till rapport som regionerna kommer att ha möjlighet att läsa och kommentera innan den slutgiltigt fastställs på OECD:s styrkommittémöte i november om allt går som planerat. 

OECDstudieresa2

OECD-teamet fick i Västerbotten ta del av telemedicin i verkligheten, som exempel på distansöverbryggande lösningar

Därefter finns den tillgänglig för att användas ute i regionerna för arbetet med de regionala planerna, för NSPA:s fortsatta gemensamma arbete samt därtill som underlag för diskussionerna med EU om NSPA-regionenarnas fortsatta behov av stöd från EU för sin utveckling. Till rapporten för hela NSPA kommer också kortare rapporter för varje enskild region om utmaningar, möjligheter och rekommendationer avseende relevanta investeringsprioriteringar för att skapa långsiktigt hållbar utveckling.

/Mikael Janson

 

Läs mer om NSPA-seminariet med OECD här

Läs mer om Europaforum Norra Sverige i Piteå här

Läs mer om EU-kommissionens besök här

Läs mer om OECD-studien här

02 Mar 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information