Öppet samråd sysselsättning och sociala frågor

EU-kommissionen vill ha in dina åsikter kring sysselsättning och sociala frågor i ett nu öppnat samråd. Målet med samrådet är att samla in åsikter inför halvtidsutvärderingen av EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI). Samrådet gäller policyområden som sysselsättning, social innovation, rörlighet i arbetslivet, mikrofinansiering och socialt entreprenörskap. Samrådet kommer bidra till bedömningen av programmets relevans, effektivitet, sammanhållning, EU-värde samt utformningen av EaSI’s framtid.

161018EaSISamråd

EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI) är ett finansieringsinstrument på EU-nivå som förvaltas av EU-kommissionen. Tre tidigare EU-program PROGRESS, EURES och Progress Microfinance har slagits ihop och skapat EaSI. Programmet främjar till exempel en hållbar sysselsättning, ett adekvat och anständigt socialt skydd, förbättrade arbetsvillkor och motarbetar social exkludering och fattigdom. För åren 2014-2020 har programmet en budget på 919 469 000 euro (ca 8 900 000 000kr).

Alla medborgare och organisationer är välkomna att bidra med sina åsikter men samrådet söker särskilt medverkande och berörda parter ur EaSI-programmet under perioden för åren2014-2016.

Samrådet är öppet till och med 11 januari 2017.

Skicka in ditt bidrag här

Läs mer om EaSI här.

Gör din röst hörd
EU-kommissionen samråd syftar till att samla in synpunkter kring olika policyområden och kan liknas vid svenska remisser. Samtliga pågående samråd från EU-kommissionen hittar du här.

/Anna Lundgren

18 Okt 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information