Överenskommelse nådd om EU:s dataskyddsförordning

EU-kommissionen ser denna överenskommelse som ett stort framsteg för den digitala inre marknaden då den kommer kunna leverera mer enhetliga regler för uppgiftsskydd runt om Europa. I och med denna reform så får EU ett mer harmoniserat regelverk kring personuppgifter, något som företag uppskattar då det underlättar att bedriva verksamhet i EU samtidigt som EU:s medborgare får en möjlighet att återfå kontrollen över sina personuppgifter.

De två delarna, en förordning och ett direktiv, ska ge konsumenter större kontroll över sina personuppgifter på nätet. Bland annat ska man ha ”rätt att glömmas bort” vilket ger personer rätt att kräva att felaktiga eller föråldrade uppgifter blir borttagna eller korrigerade.

– Företag får inte sprida information som de fått för ett speciellt ändamål utan den berörda personens tillåtelse, sade Jan Philipp Albrecht, tysk miljöpartist och en av EU-parlamentets ansvariga förhandlare, i ett uttalande.

Det har också riktats kritik mot att vissa av bestämmelserna inte går att upprätthålla, som att personer under 16 års ålder inte kan godkänna att deras uppgifter behandlas. Det innebär att personer under 16 år måste ha målsmans tillstånd för att ansluta sig till sociala medier som Facebook och Twitter.  Medlemsländerna har dock rätt att sätta en åldersgräns till lägst 13 år.

Reformen består av två instrument:

•Den allmänna uppgiftsskyddsförordningen kommer att göra det möjligt för människor att få bättre kontroll över sina personuppgifter. Samtidigt kommer moderniserade och enhetligare regler hjälpa företag att utnyttja sina möjligheter på den digitala inre marknaden maximalt, tack vare minskad byråkrati och ökat konsumentförtroende.

Direktivet om uppgiftsskydd för polisen och straffrättsliga sektorn kommer att säkerställa att uppgifter om brottsoffer, vittnen och brottsmisstänkta skyddas på vederbörligt sätt vid brottsutredningar eller vid brottsbekämpande åtgärder. Samtidigt kommer mer harmoniserade lagar också att underlätta gränsöverskridande samarbete mellan polis och åklagare så att de på ett effektivare sätt kan bekämpa brottslighet och terrorism i hela Europa.

Reformen syftar till att göra det möjligt för människor att återfå kontrollen över sina personuppgifter. Enligt en färsk undersökning från Eurobarometer anger 67 % av européerna att de oroar sig över att inte ha fullständig kontroll över den information de lägger ut på nätet. Reformen av uppgiftsskyddet stärker rätten till skydd av personuppgifter, vilket är en grundläggande rättighet i EU.

/ Alexandra Strömbäck 

14 Jan 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information