Rapport om OECD

Michele Cicchetti och Aida Mehrazin har under vårterminen gjort praktik på North Sweden i Bryssel. Under sin tid här passade de också på att skriva fram varsin rapport om två intressanta ämnen för oss på North Sweden: EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitisk och NSPA-regionernas samverkan kring en gemensam OECD-studie.

-      I Aidas rapport kan du läsa om EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitisk, vilka åtgärder, EU:s gemensamma mål och hur tar EU bäst vara på arbetskraft och kompetensen, som en viktig dimension för oss i våra regioner.

Läs hela Aidas rapport

-     I Micheles rapport kan du läsa om hur den lokala och regionala nivån kan samverka för att påverka beslut på EU-nivå genom att titta på det av North Sweden initierade och nu pågående arbetet med att ta fram en OECD-studie för NSPA-regionerna.

Läs hela Micheles rapport

/Martha Bahta

07 Sep 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information