Regionen Övre Norrland toppar EU:s index för social utveckling

EU-kommissionen har tagit fram ett index för social utveckling för att vidga synen på regioner utöver bruttonationalprodukt (BNP). Det nya EU indexet mäter social utveckling i 272 regioner i 28 EU medlemsländer och övre Norrland rankas som etta.

161028EUsRegionalaSocialaRättigheterIndex

EU:s index för social utveckling undviker medvetet ekonomiska indikatorer och består av tre dimensioner:
- Grundläggande mänskliga rättigheter,
- Grunder för välmående samt
- Möjligheter, som beskrivs av 50 olika miljö- och sociala faktorer.

Mänskliga rättigheter uppnås i alla regioner i EU förutom några regioner i länder som blev medlemmar år 2004 eller senare där mänskliga rättigheter uppnås i mindre grad. Grunder för välmående visar större variation. Där är det bara Irland och de nordiska medlemsländerna som får höga poäng i alla sina regioner. Möjligheter är dimensionen där man kan se störst skillnader med de högsta poängen i Nederländerna och Norden och de låga poängen hittas i många regioner i södra och östra delarna av EU.

EU:s index för regional social utveckling följer generellt ramverket av det globala Social Progress Index och är baserat på femtio indikatorer mestadels tagna från Eurostat. Under framtagandet av indexet har även åsikter från offentligheten och experter samlats in. Det har hittats en korrelation mellan BNP per capita och Social utveckling Index men man har sett att regioner med liknande BNP per capita kan ha stora skillnader i social utveckling. Regioner i EU med högst BNP per capita är inte de som presterar bäst när det kommer till social utveckling.

Övre Norrland rankad som etta
Övre Norrland har ett index på 82,33 vilket är det högsta indexvärdet och kan jämföras med regionen norra och östra Finlands 80,41 eller mellersta Norrland i Sverige med sina 78,96.

Övre Norrland får bättre resultat än EU-genomsnittet inom kategorierna personliga rättigheter, miljö, möjligheter till universitetsutbildning,  tolerans och inkludering, hälsa och välbefinande samt bostäder. Övre Norrland rankas lägre än genomsnittet i EU inom bland annat trafiksäkerhet, behov inom sjukvården och sociala skyddsnät. 

Topp 5 av 272 regioner på EU:s index för regional social utveckling:
1. Övre Norrland, Sverige 82,33
2. Midtjylland, Danmark 81,98
3. Hovedstaden, Danmark 81,67
4. Åland, Finland 81,61
5. Utrecht, Nederländerna 81,37

Fem regioner från botten på EU:s index för regional social utveckling:
272. Yugoiztochen, Bulgarien 39,72
271. Severozapaden, Bulgarien 40,62
270. Sud-Muntenia, Rumänien 41,82
269. Sud-Est, Rumänien 42,89
268. Nord-Est, Rumänien 43,49

Målen med det nya indexet är:
- Hjälpa regioner att identifiera partners, på alla nivåer av ekonomisk utveckling, för att genom sammanhållningspolitikens program kunna samarbeta och anta gemensamma utmaningar samt lära sig av varandra
- Vara en grund för EU-kommissionens arbete i att ta reda på om EU:s programfonder når de områden som behöver det mest
- Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik får bidra i BNP- och indexdebatten.

Jämför olika regioners index och läs mer om EU:s index för regional social utveckling här.

Se North Swedens tidigare inlägg om indexet här.

/Anna Lundgren

28 Okt 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information