riskkapital till SME

The Swedish Venture Initiative, är en nya fond-i-fond-lösning för att i ett tidigt skede göra det lättare för snabbväxande företag i Sverige att få kapital. Initiativet kommer att ha tillgång till ungefär 600 miljoner kronor för investeringar av riskkapital till små och medelstora företag. Med privat medfinansiering ger det totalt investerings-möjligheter för drygt en miljard kronor till svenska företag.

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Tillväxtverket har kommit överens om ett avtal om ett svenskt riskkapitals initiativ. Initiativet får stöd av EU-medel från det nationella regionalfondsprogrammet och Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) som utgör kärnan i Investeringsplanen för Europa. Initiativet syfte är att ge små och medelstora företag finansiering genom minst tre fondförvaltare som kommer att utses.

Avtalet undertecknades av Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordorf, och EIF VD Pier Luigi Gilibert, i närvaro av näringsminister Mikael Damberg.

- Tillsammans med Tillväxtverket och Näringsdepartementet kan vi inrikta oss på att stödja innovativa företag i ett tidigt skede och visa på hur EIF tillsammans med lokala riskkapitalfonder och de svenska myndigheterna kan bidra till att bygga ett starkt investeringsekosystem i Sverige. Det nya svenska riskkapitals initiativet bygger på tidigare liknande initiativ som EIF har haft med andra EU-länder, till exempel Nederländerna, Storbritannien och Baltikum. Stödet från EU:s struktur- och investeringsfonder kombineras nu med investeringar från EIF vilket ger ännu bättre resultat, sade Pier Luigi Gilibert.

- Det här är ett nytt sätt för Tillväxtverket att genom en fond i fond-lösning tillsammans med privata aktörer erbjuda offentligt riskkapital. Vi skapar möjligheter för lovande företag i tidiga tillväxtfaser att ta del av investeringar på sammanlagt drygt en miljard kronor, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

I vår arrangerar EIF informationsmöten kring The Swedish Venture Initiative. Därefter går EIF ut med en utlysning för att hitta minst tre lämpliga fondförvaltare

Bakgrundsinformation

EIF
Europeiska investeringsfonden (EIF) ingår i EIB-gruppen (Europeiska investeringsbanken). Deras uppgift är att hjälpa mikroföretag och små och medelstora företag (SMF) att få tillgång till finansiering. EIF tar fram risk- och tillväxtinstrument, garantier och mikrofinansiering som är speciellt inriktat på detta marknadssegment. På så sätt arbetar EIF för EU:s mål som gynnar innovation, forskning och utveckling, företagande, tillväxt och sysselsättning. 

Investeringsplanen för Europa


Investeringsplanen för Europa handlar om att undanröja hinder för investeringar, synliggöra och hjälpa till med investeringsprojekt och använda nya och existerande ekonomiska resurser på ett smartare sätt. Investeringsplanen visar redan resultat. Europeiska investeringsbanken (EIB) uppskattar att EFSI fram till slutet av april i år lyckades få fram över 80 miljarder euro investeringar i Europa.

Läs mer här

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida

/Martha Bahta

11 Maj 2016 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information