Samråd om en förnyad agenda för modernisering av den högre utbildningen i EU

Samrådet om en förnyad agenda för modernisering av den högre utbildningen i EU avser att samla in synpunkter från alla intressenter, särskilt de som direkt berörs av högre utbildningsfrågor så som studenter, anställda vid universitet och högskolor, forskare, offentliga myndigheter och andra relevanta organisationer. Sista dagen för att svara är 29 februari.  

EU-kommissionen syftar till att stödja universitet och högskolor samt nationella myndigheter som ansvarar för högre utbildning för att bygga effektiva utbildningssystem. EU:s nuvarande prioriteringar inom detta område finns i EU:s ”Agenda för modernisering av Europas system för högre utbildning” från 2011.   

I en snabbt föränderlig värld är det dock viktigt att EU:s prioriteringar och aktiviteter återspeglar de verkliga behoven av högre utbildning i Europa. Av denna anledning vill nu EU-kommissionen se över den befintliga agendan för att försäkra sig om dess effektivitet.

Som en del av denna översyn bjuder nu EU-kommissionen in berörda parter till samråd med syftet att samla in synpunkter om den nuvarande situationen i EU:s system för högre utbildning samt om prioriteringar för förändring. Samrådet fokuserar särskilt på:

-       nuvarande styrkor och svagheter inom högre utbildning i EU

-       vilka områden borde prioriteras av dem som ansvarar för högre utbildning

-       på vilka sätt EU borde stödja insatser för att förbättra högre utbildning

Synpunkter kan lämnas in fram till den 29 februari!

Läs mer om samrådet

/ Michele Cicchetti

12 Feb 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information