Samråd om utvärdering av Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007-2013

 

Samrådet om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Sammanhållningsfonden (CF) avser att utvärdera perioden 2007-2013 genom att återkoppla från de berörda parter och allmänheten. Sista dagen att svara är 24 april.

Utvärderingen möjliggör kompletteringar av resultat för projekt inom ERUF och CT. EU-kommissionen välkomnar bidrag i alla 24 officiella språk inom Europeiska Unionen genom ett frågeformulär, som finns i de 3 arbetsspråken i EU. Bidrag frågas särskilt från:

  • Intressenter som deltar i förvaltningen av de operativa programmen: förvaltningsmyndigheter, genomförandeorgan på alla nivåer, representerade partners i övervakningskommittén, men även utvärderingsexperter och akademin.
  • Aktörer som deltar i överlämnandet av ERUF och Sammanhållningsfondens operationer som projektansvariga: offentliga förvaltningar, icke-statliga organisationer, kommuner, handelskammare och andra enskilda medborgare.
  • Direkta mottagare av ERUF och Sammanhållningsfonden: individer, företag, icke-statliga organisationer, offentliga förvaltningar.

De mottagna rapporterna kommer att publiceras på nätet och kommer vara öppen för allmänheten att läsa. Därför är det viktigt att läsa informationen gällande sekretesspolicyn för huruvida personuppgifter och bidrag kommer att behandlas. 

Läs mer om utvärderingsdokumentet och frågeformuläret här:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/#1

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/erdf-cohesion-fund-2007-2013-ex-post-evaluation

Kontaktinformation:

e-mail: REGIO-CONSULTATION-EX-POST@ec.europa.eu

/Aida Mehrazin 

11 Feb 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information