Tyck till om det tredje hälsoprogrammet (2014-2020)

EU-kommissionen har öppnat för ett samråd som en del av halvtidsutvärderingen av det tredje hälsoprogrammet (2014-2020). Resultatet kommer att användas i denna halvtidsutvärdering, samt offentliggöras i ett arbetsdokument och en sammanfattning i mitten av 2017.

Det tredje hälsoprogrammet (2014-2020) har en budget på över 449 miljoner euro och arbetar bland annat med att förbättra EU-medborgarnas hälsa, öka hållbarheten i hälso- och sjukvårdssystemen, samt uppmuntra till innovation inom området.

Syftet med utvärderingen är att erhålla åsikter från en bredare publik och inte enbart direktinvolverade personer och organisationer. Det är därför av stor vikt att få in allmänhetens synpunkter för att bidra med åsikter om hälsoprogrammets arbete och framtida prioriteringar.

Utvärderingen består utav ett webbaserat formulär på engelska, dock kan synpunkterna lämnas in på alla officiella EU-språk.

Sista dag för synpunkter är 23 januari 2017.

Läs mer om samrådet här

29 Nov 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information