Utbildning om sammanhållningspolitiken

Det nya regelverket om investeringarna inom EU:s sammanhållningspolitik 2014-2020 antogs i december 2013 och införde en rad ändringar. Som en del av sitt uppdrag att stödja EU:s medlemsländer i tillämpningen av nya myndighetskrav erbjuder EU-kommissionen utbildningar för nationella och regionala myndigheter som ansvarar för förvaltningen av struktur- och sammanhållningsfonderna.

EU-kommissionen öppnar nu anmälan till sin utbildning om det nya regelverket om investeringarna inom EU:s sammanhållningspolitik 2014-2020. Utbildningen är kostnadsfri för deltagare från ERUF, CF och ESF förvaltningsmyndigheter, från förmedlande organ och revisionsmyndigheter. Deltagarna står själva för rese- och logikostnaderna. 

Anmälan gäller följande tillfällen:

- Module 2: Management & Control; Management Verifications (5-6 april 2016).

- Module 3: Ensuring result-orientation in operational programmes 2014-2020 (17-18 maj 2016).

Utbildningen ges i Bryssel och är på engelska.

Läs mer och anmäl dig till utbildningstillfällena

/ Michele Cicchetti

18 Feb 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information