Utvärdering av första året med Erasmus+

 

Ett år passerat sedan Erasmus+ programmet satte igång och resultaten från första året ser lovande ut. EU-kommissionens nya rapport visar på högt deltagande av Erasmus+ programmet vilket i sin tur kommer bidra till förbättrade anställningsmöjligheter, kunskaper, erfarenheter och även främja modernisering av Europas utbildningssystem menar EU-kommissionen.  

Med en budget på över 2 miljarder euro har Erasmus + programmet redan erbjudit över en miljon människor möjlighet att delta i 18 000 finansierade projekt. Flexibla möjligheter till samarbeten mellan olika sektorer är också en bidragande faktor till att testa innovativa lösningar och understödja reformer och modernisering.  Både Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har tecknat avtal inom Erasmus+ och på så sätt gjort det möjligt för studenter att delta i programmet via praktik och studier.

För året 2016 ligger fokus på att främja social integration, aktiv medborgarskap och tolerans. Förr att uppnå detta kommer ett ökat ekonomiskt stöd vara tillgängligt för deltagare. Ytterligare 13 miljoner euro har avsatts för att finansiera projekt som tacklar frågor rörande social integration av minoriteter, invandrare och missgynnade grupper i samhället. Programmet har även förstärkt incitament till utveckling för unga människors möjligheter till anställning som ska underlätta övergången från utbildning till arbete. Initiativet är kopplat till en ökning av praktik och lärlingsmöjligheter inom programmet.

 Läs mer om EU-kommissionens Erasmus+ rapport här.

 

/ Aida Mehrazin 

01 Feb 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information