250 mikrolåntagare i hela Sverige ska få EU-finansiering.

Europeiska investeringsfonden och Lyckselebaserade Kreditgarantiföreningen Norr har undertecknat ett nytt avtal som syftar till att stödja mikroföretagen i Sverige inom EU-programmet för sysselsättning och social innovation.

Kreditgarantiföreningen anser att avtalet är ”en kvalitetsstämpel” av dess arbete.

-När man blir utvald som en förmedlare, med EU som en extern aktör som granskat ens arbete och godkänt en, så är det ett tecken på att vi har genomfört arbetet av hög kvalitet, som vi kan vara stolta över, kommenterar Ann-Mari Sandberg, en av experterna på Kreditgarantiföreningen Norr.

Det nya avtalet förväntas att skapa jobb till fler människor och bidra till bekämpningen av social utestängning i Europa. Enligt Ann-Mari, kommer de första resultatet att synas redan under andra kvartalet 2017.

-Vi har precis beslutat vilken strategi som vi kommer att följa. Men enligt avtalet, har vi 36 månader på oss att nå vårt takbelopp. Vi förväntar att upp till 250 mikroföretag i Sverige ska kunna få kredit.

EIF Kreditgarantiföreningen

EU-kommissionens program för sysselsättning och social innovation (Easi) har som mål att skapa förutsättningar till ökad sysselsättning, förstärka socialskydd, kämpa mot social utestängning och fattigdom, samt att sträva efter förbättrade villkor på arbetsplatser. För att kunna uppnå dessa mål etablerades Garantisystemet i juni 2015, som erbjuder mikrolån eller extra finansiering till riskfyllda sociala företag.

Inom dess ram, undertecknades ett nytt avtal mellan Europeiska investeringsfonden (EIF) och Kreditgarantiföreningen Norr (KGF), som erbjuder upp till 45 miljoner svenska kronor till entreprenörer i hela Sverige. Den riktar sig framför allt på företag som är uteslutna från vanliga lån, samt på särskilt utsatta personer på arbetsmarknaden. Utöver det finansiella stödet, kommer vissa företag även att få individuell rådgivning, samt utbildning och mentorskap. Slutligen, kommer de att tillhandlahållas lägre säkerhetskrav, en lägre räntemarginal och en minskad garantiavgift. 

Svenska mikroföretag som vill delta i finansierings-programmet inom Easi kan kontakta KGF direkt här.

Läs mer om avtalet här 

Läs mer om Europeiska investeringsfonden här

Läs mer om Easi här

/Maria Sandberg

01 Feb 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information